Canvi climàtic, riscos i oportunitats per al sector vitivinícola

Fitxa Tècnica

Introducció:

Curs dissenyat especialment  i a demanda del sector vinícola, per l’equip de recerca dirigit per Manola Brunet.

Imprescindible per saber què fer i quan davant el canvi climàtic.

Manola Brunet Índia és una científica espanyola especialista en canvi climàtic. Des d'abril de 2018 presideix la Comissió de Climatologia de l'Organització Meteorològica Mundial, sent la primera dona al capdavant de la comissió des de la seva creació fa noranta anys.

Adreçat a:
Responsables en la producció del vi del cultiu de la vinya, assessors en canvi climàtic, paisatgistes.
Codi:
CCLIVEA-A1-2019-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:
Formar i sensibilitzar els assistents sobre les característiques del canvi climàtic i el seu impactes al territori i a la producció vinícola, i proporcionar eines que permetin adoptar mesures d¿adaptació actives a través de diferents tipus d¿accions a nivell empresarial.
Coordinació acadèmica:
Enric Aguilar Anfrons
Francisco Javier Sigró Rodríguez
Docents:
Óscar Saladié Borraz
Enric Aguilar Anfrons
Josep Maria Ribas Portella
Sonia Quiroga Gómez
Ernesto Rodríguez Camino
Durada:
26 h
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 22/03/2019 al 10/05/2019
Horari:
Divendres de 10 a 14 h. El dia 22/03, d'11 a 13 h (presentació del curs).
Ubicació:
Wine Business School Vilafranca del Penedès
Preu:
515 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs