Propietat industrial i intel·lectual

L’activitat de l’àrea de la Propietat Industrial i Intel·lectual de la UV-URV està orientada vers l’explotació d’actius de la PI, adreçada als membres de la comunitat universitària de la URV.

Els principals objectius dins d’aquesta àrea són els següents:

  • Accions de sensibilització a la comunitat universitària.
  • Identificació d'oportunitats de patentabilitat en els grups de la URV.
  • Gestió i manteniment de les patents.
  • Explotació i llicència.
  • Activitats de formació.

En el cas que un membre del personal de la URV obtingui un coneixement o resultat susceptible de protecció per un dret de propietat industrial o intel·lectual com a resultat de les seves activitats a la URV, ha de comunicar-ho de forma immediata a la UV-URV(ELIMINAR).

Consulta de la Normativa sobre Propietat Industrial i Intel·lectual de la URV.