Guia de la protecció de la propietat industrial i intel·lectual

Protecció dels resultats

Tipus de protecció

Modalitats de protecció a l'estranger

A partir d'un registre espanyol existeix la possibilitat d'estendre la protecció a l'estranger durant un any (en el cas de patents o models d'utilitat) o sis mesos (en el cas de models o dibuixos industrials) conservant la data de sol·licitud a Espanya.

Poden realitzar-se patents en cada país per separat, però també existeixen patents que agrupen diferents països, les dues vies principals de protecció internacional són: la Patent Europea i el PCT, que són tràmits que acaben en patents nacionals en cadascun dels Estats determinats com a destí en la sol·licitud.

Patent Europea

Països que inclou: Pràcticament tots els països de la Comunitat Europea.

Idiomes oficials: Anglès, francès i alemany.

Tràmit:

  • Sol·licitud per part del titular de la invenció (Universitat).
  • Publicació de la sol·licitud amb l'Informe sobre l'Estat de la Tècnica.
  • Sol·licitud examen de fondo.
  • Examen per l'Oficina de Patents Europea.
  • Concessió o denegació.
  • Presentació de la memòria traduïda als països que interessi.

El Conveni de Munich sobre la concessió de Patents Europees, de 5 d'octubre de 1973, és un tractat internacional que no forma part del dret comunitari. Va entrar en vigor a Espanya l'1 d'octubre de 1986. Estableix un sistema comú de concessió per a tots els països membres, i dipositant una única sol·licitud es poden obtenir les patents en tots els països que són membres del Conveni, a partir de la designació de la sol·licitud de l'Estat en que es vol protegir la invenció. No és la mateixa patent per a tots els països, si no tantes patents com països designats en la sol·licitud.

Veure diagrama de tramitació de les sol·licituds de patent europea

Patent PCT (Patent Cooperation Treaty)

Països que inclou: Pràcticament la totalitat del món, excepte alguns països de Sud Amèrica i la Índia.

Idiomes oficials: Espanyol, anglès, francès, alemany, etc.

Tràmit:

  • Sol·licitud per part del titular de la invenció (URV).
  • Publicació de la sol·licitud amb l'Informe sobre l'Estat de la Tècnica.
  • Sol·licitud examen preliminar o pas a la fase nacional.

El Tractat de Cooperació en Matèria de Patents, de 19 de juny de 1970, permet iniciar amb una sola sol·licitud el procés de sol·licitud en més de 70 països. La PCT conté normes de procediment, aplicant-se als requisits propis de cada país. Una vegada sol·licitada a la Oficina Nacional s'haurà de continuar el procés en les oficines dels països designats en la sol·licitud. No obstant, es pot retirar la designació de qualsevol dels països abans de la data en que en aquell Estat pugui iniciar-se la tramitació o examen.

La avantatja d'utilitzar la via PCT radica en que es tenen 20 mesos des de la data de prioritat, és a dir, es perllonguen els 12 mesos de prioritat per presentar la sol·licitud als Estats designats.

Cada sol·licitud serà objecte d'una cerca internacional. La realització d'aquesta cerca s'ha de realitzar sobre una documentació mínima que està establerta en l'article 34 del reglament d'execució de la PCT, la finalitat de la qual és descobrir l'estat de la tècnica corresponent.

El Conveni de la Unió de París de 1883, estableix els següents principis:

Principi del tracte nacional, on qualsevol sol·licitant que sigui nacional d'un país membre té dret al mateix tracte que els nacionals del país en que es sol·liciti.

Principi de prioritat unionista, on qualsevol que hagi dipositat una sol·licitud en algun dels països de la unió gaudirà, per efectuar el dipòsit en els altres països, d'un dret de prioritat durant els terminis fixats. Aquest termini és, per les patents, de 12 mesos a partir de la data de la primera sol·licitud.

L'Acord per el qual s'estableix l'Organització Mundial del Comerç, estableix un marc institucional comú per al desenvolupament de les relacions comercials entre els seus membres, incloent aspectes dels drets de propietat intel·lectual relacionats amb el comerç. Ara el Principi del tracte nacional i prioritat unionista del Conveni de la Unió de París es fa extensiu a tots els països membres de la Organització Mundial del Comerç.

Veure diagrama de tramitació de les sol·licituds de patent PCT

Següent »