Guia de la protecció de la propietat industrial i intel·lectual

Protecció dels resultats

Tipus de protecció

Propietat Industrial

Model d'utilitat

Protegeix: Invencions amb menor rang inventiu que les protegides per patents, consistents, per exemple en donar a un objecte una configuració o estructura de la que es derivi alguna utilitat o avantatja pràctica. Poden protegir-se com a models d'utilitat els utensilis, instruments, eines, aparells, dispositius o parts dels mateixos que es caracteritzin per la seva “utilitat” i “practicitat” i no per la seva estètica com en els dissenys industrials.

Durada: 10 anys des de la seva sol·licitud.

Tràmit: Durada entre 1 any i 1 any i mig aproximadament. 

 • Sol·licitud per part del titular de la invenció (Universitat).
 • Publicació de la sol·licitud.
 • Possible oposició.
 • Concessió o denegació.

Model industrial

Protegeix: Apariència externa d'un objecte. Dóna un dret exclusiu al seu titular sobre la forma nova o originada donada a un producte o article tridimensional. La creativitat protegida recau sobre l'aspecte estètic del producte.

Durada: 10 anys des de la seva sol·licitud (prorrogables).

Tràmit: Durada entre 6 mesos i 1 any aproximadament.

 • Sol·licitud per part del titular de la invenció (Universitat).
 • Publicació de la sol·licitud.
 • Possible oposició.
 • Concessió o denegació. 

Disseny industrial

Protegeix: Combinació de línies i/o colors, disseny sobre plànol, és a dir, per objectes bidimensionals.

Durada: 10 anys des de la seva sol·licitud (prorrogables a uns altres 10 anys).

Tràmit: Durada entre 6 mesos i 1 any aproximadament.

 • Sol·licitud per part del titular de la invenció (Universitat).
 • Publicació de la sol·licitud.
 • Possible oposició.
 • Concessió o denegació.

Següent »