Guia de la protecció de la propietat industrial i intel·lectual

Introducció

La propietat intel·lectual i industrial a la URV

La Universitat Rovira i Virgili (URV), com a Centre Públic d’Investigació, genera de forma continua resultats de recerca de major o menor aplicació en el mercat, que tenen que ser protegits per la seva possible transferència als sectors socio-econòmics interessats en la seva explotació.

La normativa sobre patents aplicable als professors de la URV està recollida en l’article 20 de la Llei 11/1986, de 20 de març, de Patents. Segons aquest article, la titularitat de les invencions realitzades pels professors com a resultat de la seva activitat de recerca i que pertanyen a l’àmbit de les seves funcions docents i de recerca, corresponen a la URV.

El professor/a tindrà dret a participar en els beneficis que n’obtingui la URV de l’explotació o cessió dels seus drets sobre les invencions mencionades.

La URV podrà cedir la titularitat de les invencions al professor autor de les mateixes, podent reservar-se en aquest cas una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d’explotació.

Així mateix, la URV ha elaborat una Normativa de la Propietat Intel·lectual i Industrial mitjançant Acord de Junta de Govern de 18 de Febrer de 2004, en la que es regulen els aspectes relatius a la titularitat, gestió i repartiment de beneficis de l’explotació comercial dels resultats.

Veure diagrama de Inventor FURV Vr. ITIS CPC

La gestió de patents a la Fundació URV

La Fundació URV assessora en innovació tecnològica, patents i altres drets de propietat intel·lectual i industrial. S'ocupa de tot el procés de gestió i tràmit del registre de les patents sol·licitades a nom de la URV, i en col·laboració amb els inventors, identifica, avalua, protegeix i comercialitza aquells resultats de recerca que puguin ser transferits als sectors productius i industrials.

El Promotor de la Propietat Intel·lectual i Industrial (PPI) de la URV, integrat dins l’Àrea d’Innovació Tecnològica de la Fundació URV, orienta la seva activitat vers l’explotació d’actius de la Propietat Intel·lectual i Industrial de la comunitat universitària, assessorant i donant suport en la protecció i explotació dels resultats obtinguts com a conseqüència de la seva funció de recerca.

El PPI forma part de la Xarxa de Promotors de la Propietat Intel·lectual i Industrial (XPPI), promoguda per ACC1Ó de la Generalitat de Catalunya. Aquesta xarxa té per objectiu fomentar la cultura de les patents a l’entorn universitari i ajudar a explotar comercialment, a través de llicències, la propietat intel·lectual i industrial que sorgeixi de les universitats.

Els principals objectius a assolir, per part del PPI, són emprendre totes aquelles accions de sensibilització a la comunitat universitària per tal de fomentar totes aquelles tecnologies llicenciables, e identificar les oportunitats de patentabilitat en els grups de recerca de la URV, fent un seguiment i vigilància de l'activitat d'R+D+I de la URV.

Veure diagrama

Informació de contacte

Des de la Fundació URV, l'Àrea de la Propietat Intel·lectual i Industrial és l’encarregada d'emprendre accions de sensibilització a la comunitat universitària per tal de fomentar totes aquelles tecnologies llicenciables, e identificar les oportunitats de patentabilitat en els grups de recerca de la URV, fent un seguiment i vigilància de l'activitat d'R+D+I.

El nostre equip de treball està format per:

  • Lourdes Jané Ros
  • Directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Promotora de la Propietat Intel·lectual i Industrial.
  • Telf. +34 977 55 82 02
  • Fax: +34 977 55 82 05
  • mail: ljane(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat

Següent »