Clàusula de Consentiment - Formulari d'inscripció

Li informem que les dades personals recaptades mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incorporades al fitxer [GESTIO DE LA UNITAT DE VALORITZACIO DE LA URV] amb el codi d'inscripció [2151741086] del que és responsable FUNDACIÓ URV, NIF G43581321 amb domicili social a: Cr. Escorxador, s/n 43003 TARRAGONA (Tarragona) E-mail : lopd(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat, amb la finalitat de recollir les dades necessàries per a l’organització de la jornada què porta per títol "GESTIÓ I FONAMENTS DE LA IPR" així com per fer arribar a l'usuari el contingut de la mateixa i les respostes, per part dels ponents, de les qüestions plantejades pels participants.

Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d'enviaments, donant-se de baixa a la opció corresponent en rebre un butlletí electrònic.

La FUNDACIÓ URV, es compromet a utilitzar les dades recaptades mitjançant aquest formulari, únicament per a la finalitat esmentada anteriorment.

L'interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recaptades mitjançant la lectura de la present clàusula.

L'Enviament d'aquest e-mail, implica l'acceptació expressa de les clàusules exposades.

Així mateix, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d'oposició (Drets ARCO), en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD), presentant una sol·licitud a través de correu electrònic a lopd(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat i acompanyada d'una còpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

En compliment del deure d'informació contemplat a l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), li comuniquem que el gestor de continguts de la web és Fundació URV. L'esmentat domini d'Internet fundacio.urv.cat, es troba inscrit al registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a l'apartat habilitat del portal Web, i és titularitat de la Universitat Rovira i Virgili.