APLICAT, SL

APLICAT, SL va ser impulsada l’any 2006 pel grup de recerca en Catàlisi Heterogènia dels Departaments d’Enginyeria Química i Química Física i Inorgànica, encapçalat pel professor Jesús Eduardo Sueiras, i amb Francisco Medina, Pilar Salagre, Yolanda Cesteros i Anton Dafinov, a més de Lluís Vázquez, Isabel Salla i Sandra Ramos. Els investigadors han desenvolupat tecnologies catalítiques pròpies, llestes per a la seva comercialització, per a solucionar diversos problemes mediambientals i industrials com per exemple els problemes de la contaminació per nitrats en xarxes d’aigua potable i aigües superficials, l’eliminació de la matèria orgànica i/o compostos halogenats en les aigües provinents d’indústries de diferents sectors productius.

Aquesta societat té per objectiu la comercialització de solucions catalítiques, no només catalitzadors d'aplicació mediambiental pel tractament d'efluents amb contaminació de diferents tipus de compostos, sinó també pel tractament industrial mitjançant l'obtenció de noves vies de síntesis de productes d’interès, el disseny, síntesis i modificació de materials i nanomaterials específics a demanada del client i l’anàlisi i caracterització físico-química de catalitzadors i d'altres materials.

Investigadors principals: Dr. Medina, Titular d’Universitat del Departament d’Enginyeria Química i Dr. Jesús Eduardo Sueiras Catedràtic d’Universitat del Departament d’Enginyeria Química.

Equip emprenedor: Sra. Sandra Ramos i Dr. Medina.