Àrea d'Emprenedoria

L'Àrea d'Emprenedoria de la Fundació URV dóna suport als emprenedors de la comunitat universitària de la URV portant a terme el següent assessorament:

Avaluar la idoneïtat de la idea de negoci i la viabilitat del projecte empresarial

En primer lloc, assessorar sobre la idea de negoci i orientar per tal de concretar el projecte empresarial.

Creació de l’empresa

En aquesta fase, assessorar en la creació de l’empresa. En el cas de que es tracti d’una Spin-off de la URV en la que hi participi la URV, assessorar en la redacció dels contractes entre socis i del de transferència de tecnologia.

Assessorament en la valorització de la tecnologia

Si els resultats són susceptibles de ser protegits, ajudar a protegir-los a través de l’àrea de Propietat Industrial i Intel·lectual.

Assessorament en la redacció del pla d’empresa

Si el projecte és viable, ajudar a elaborar el seu Pla d’Empresa a través de la Càtedra sobre el foment de l'emprenedoria i la creació d'empreses de la URV.

Finançament

En aquesta fase, assessorar sobre les fons de finançament públic i privat tant en la fase inicial com en la de creixement de l’Spin-off.

Objectius de l'Àrea d'Emprenedoria

  • Identificar les oportunitats d’idees de negocis i acompanyar-les fins a fer-se realitat.
  • Fomentar l'esperit emprenedor entre el personal de la URV, el de la comunitat universitària i el dels grups de recerca que formen part de la URV mitjançant la difusió d’una cultura emprenedora. L'Àrea d'Emprenedoria s’adreça a tots els emprenedors de la comunitat universitària en qualsevol dels àmbits de la nostra universitat. 
  • Impulsar la creació d'Empreses Spin-off de la URV, amb un alt component innovador i/o tecnològic d’acord amb el Reglament de creació d’empreses a l’entorn de la URV.
  • Assessorar a l’emprenedor i donar-li tots els serveis de suport necessaris, ja sigui per a la creació de l’empresa, per a la redacció de contractes de socis o per a redacció de contractes de llicència de tecnologia així com per temes de finançament o d’ ajuts, premis o concursos.
    Fer el seguiment de les Spin-off d ela URV creades en l’àmbit i amb la participació de la URV.