Notícies

· Convocatòries

Convocatòria CaixaImpulse Innovació

CaixaImpulse Innovació contribueix a traslladar el coneixement científic a la societat i fomenta la creació de nous productes, serveis i empreses relacionats amb les ciències de la vida. Dona suport a projectes biomèdics innovadors ajudant-los a validar els seus actius i a definir la seva estratègia de valorització i explotació, i apropant-los al mercat.

Sessió informativa on-line

Dijous 2 de març de 2023, a les 11 h

Calendari:

Publicació de la convocatòria de presentació de propostes
9 de febrer de 2023

Obertura del sistema en línia per a la presentació de propostes
13 de febrer de 2023, a les 10 h CET

Data límit per a la presentació de propostes (tancament automàtic)
30 de març de 2023, a les 14 h CET

Anunci de la resolució
Juliol de 2023

Execució dels projectes seleccionats
Durant dos anys des de la signatura de l'acord del projecte

El programa de formació especialitzada es durà a terme durant 4 setmanes repartides entre setembre, octubre i novembre de 2023.

Estructura del programa:

El programa està organitzat en 3 fases per adaptar-se millor a les necessitats dels projectes en funció de la seva naturalesa i estat de maduresa:

 • La fase 1 està pensada per donar suport als projectes que estan generant una prova de concepte de la hipòtesi de valor dels resultats científics per a un actiu o actius potencials i que estant iniciant la cerca de protecció dels drets de propietat intel·lectual.

 • La fase 2 està destinada a donar suport als projectes que ja han identificat i definit els actius mitjançant la validació de la prova de concepte, requereixen més validació i desenvolupament i estan acabant de perfeccionar el disseny del prototip mitjançant la validació de l'ús previst.

 • La fase 3 està dedicada a donar suport a projectes que han començat els tràmits per a presentar l'expedient de registre i necessiten una definició avançada dels actius, necessiten perfeccionar les estratègies de viabilitat econòmica i/o estan explorant models d'explotació.

Els candidats podran presentar les candidatures a qualsevol de les fases i, un cop seleccionats, posteriorment avançar a la fase següent a mesura que vagin assolint les fites necessàries i vagin sent avaluats per experts independents.

Oferim recursos d'alt valor que inclouen suport econòmic i altres tipus de suport:

 • Suport econòmic per a les activitats del pla de desenvolupament del projecte, segons les fites proposades: oferim fins a 700.000 € si el projecte passa per totes les fases (màx. 50.000 € a la fase 1; màx. 150.000 € a la fase 2; màx. 500.000 € a la fase 3).

 • Mentors i experts per supervisar i donar suport al vostre projecte: experts del sector, consultors i emprenedors us ajudaran a definir la millor estratègia de valorització i desenvolupament i us proporcionaran feedback sobre el projecte constantment.

 • Formació especialitzada en àmbits clau: gestió de projectes, transferència de tecnologia, assessorament, eines de finançament i comercialització, negociacions. La formació dona als participants les eines necessàries per adquirir habilitats específiques de valorització i habilitats comercials i per definir el seu pla de valorització (obligatori per als projectes a la fase 2 i opcional per a les fases 1 i 3).

Sol·licitants:

El vostre projecte és un candidat potencial? Consulteu-ne els requisits següents:

Per als projectes:
- Els projectes han d'estar relacionats amb els àmbits de les ciències de la vida.
- Els projectes han d'estar centrats clarament en la innovació, amb fites importants específiques dirigides a la transferència dels actius al mercat.
- Els projectes han de pertànyer a una de les següents àrees de negoci: terapèutica, productes sanitaris, diagnòstic o salut digital.

Per a les institucions sol·licitants:
- Han de ser entitats jurídiques del sector públic o sense ànim de lucre amb seu a Espanya o Portugal.
- Tipus d'entitat: universitats, fundacions universitàries, centres de recerca i transferència, centres tecnològics, hospitals, fundacions hospitalàries i institucions sense ànim de lucre la principal activitat dels quals sigui la recerca biomèdica.
- Han de ser propietàries o copropietàries dels actius derivats de la recerca.
- La mateixa institució pot presentar més d'una sol·licitud sempre que estiguin associades amb actius diferents que es derivin de projectes de recerca diferents.
- Les empreses ja establertes no poden presentar-se a la convocatòria o ser institucions associades en consorcis.

Per als líders del projecte:
- Els líders del projecte han de ser persones amb una titulació d'educació terciària (graduat universitari, doctor o professor universitari).
- El projecte ha de ser la principal ocupació del líder del projecte, que no podrà estar implicat en més d'una sol·licitud com a líder de projecte.
- El líder del projecte pot ser, o no, l'investigador principal del projecte de recerca que ha generat els actius.
- El líder del projecte ha d'estar vinculat a la institució sol·licitant i haurà de comptar amb el seu consentiment per poder presentar la sol·licitud.

Ajuts econòmics:

 • El suport econòmic es distribuirà al llarg de tot el programa, amb una assignació específica en funció de la fase (màx. 50.000 € a la fase 1; màx. 150.000 € a la fase 2; màx. 500.000 € a la fase 3). És acumulatiu per a aquells projectes que avancin per les diferents fases.

 • Els pagaments es faran a terminis vinculats a la presentació dels informes de situació i de l'assoliment de fites específiques.

 • Aquest suport podrà cobrir activitats com ara:

  - Subcontractació de serveis per preparar o millorar l'estratègia de valorització i desenvolupar estudis de negoci i de viabilitat comercial.

  - Contractació de personal implicat directament en les activitats del projecte.

  - Consumibles i materials per a proves i desenvolupament experimental.

  - Despeses de desplaçament o representació.

  - Despeses generals (exclusivament per a projectes a les fases 2 i 3).

Bases de participació:

Tota la informació d'aquesta Convocatòria de presentació de propostes per participar en el procés de selecció i els aspectes legals es poden trobar a les bases de participació.

És molt recomanable que llegiu atentament els documents següents abans d'enviar la vostra proposta.

Formació especialitzada:

El programa de formació serà obligatori per als projectes a la fase 2 i opcional per a les fases 1 i 3. Els participants rebran formació especialitzada que inclou una sèrie de classes, tallers i altres activitats d'utilitat planificades específicament per a desenvolupar les habilitats i metodologia de negoci i oferir les eines necessàries per definir un pla de valorització. Les activitats de formació tindran una durada total de 4 setmanes, repartides durant els primers mesos del programa (de setembre a novembre). Aquests són alguns dels continguts que es tractaran durant aquestes sessions:

 • Els conceptes bàsics de transferència de tecnologia.

 • Com crear una proposta de valor.

 • Introducció a la definició de models de negoci.

 • Aspectes bàsics de la protecció de la propietat intel·lectual.

 • Aspectes clau de la validació clínica i disseny d'un full de ruta del registre sanitari.

 • Fonts de finançament públiques i privades.

 • El mercat i com determinar la viabilitat d'un nou servei o producte.

 • Habilitats de comunicació bàsiques per preparar una presentació.