Fundació URV

Economia

Gestió patrimonial

Conegueu les dades més rellevants relatives a l'inventari de la FURV i a la gestió econòmica del seu patrimoni.

Inventari de propietats de la FURV

Any Format Excel Format Obert
2022
2021
2020

Històric de dades

Revisió i actualització - 20.04.2023

Avís legal: La present informació pública es podrà utilitzar sempre que es garanteixi que el contingut de la informació no serà alterat i que no se'n desnaturalitzi el sentit. Així mateix, cal citar-ne la font i indicar la data de la darrera actualització.