Projectes

Impulsa la recerca a la URV

Investigador Principal:

Universitat Rovira i Virgili

Tornar a projectes

La USPIR és la Unitat de Suport a les Propostes Internacionals de Recerca i Innovació. Té l'objectiu de donar suport a la comunitat investigadora en la redacció de propostes per aconseguir finançament internacional dels seus projectes de recerca.

Des del 2019 s'ha incrementat un 75% l'obtenció de recursos per a la recerca, un finançament que ha repercutit directament en projectes d'investigació de nivell internacional i també d'altres que beneficien la comunitat i les entitats del territori.

Amb el teu ajut posarem a l'abast de la comunitat investigadora les millors eines per fer projectes de recerca més competitius i impulsar la investigació en benefici de la ciutadania.

Ja hem aconseguit
0.00€

Llistat de donants