Projectes

Autoabastiment energètic dels campus URV

Investigador Principal:

Francesc Díaz Gonzalez

Departament:

Estratègia de transició energètica URV 2030

Descripció del projecte:

Reduir un 90% les emissions de CO2 a l'atmosfera forma part del compromís de la URV amb el clima i la salut del planeta.

L'objectiu de la Universitat és convertir-se en una comunitat energètica que doni servei al territori. Per fer-ho possible s'instal·laran plaques fotovoltaiques a tots els campus per autoabastir-los d'energia elèctrica.

Amb el teu ajut agilitzarem aquest procés de transició energètica per transformar la URV en un campus verd.

Tornar a projectes

Aconseguim una universitat amb energia pròpia

Ja hem aconseguit
0.00€

Llistat de donants