Màster en Justícia Penal Internacional

Fitxa Tècnica

Coorganitza:

Adreçat a:
  • Titulats en Dret
  • Excepcionalment professionals amb titulacions d’altres Graus, Llicenciatures, Diplomatures, Màsters o Doctorats, si la direcció acadèmica valora l’existència d’una formació posterior complementaria o una activitat pràctica directament relacionada amb la Justícia Penal Internacional
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Titulació Prèvia
Codi:
MJPIDA-M1-2018-1
Títol al que dóna dret:
Màster de formació permanent
Objectius:
  • Especialitzar-se en els coneixements comuns i la terminologia específica per a la defensa dels Drets Humans a nivell internacional.
  • Facilitar l’accés professional a tribunals i institucions internacionals, la defensa dels Drets Humans i el Dret Internacional Humanitari en l’àmbit estatal i internacional
Sortides professionals:

  1. Tribunals i institucions internacionals relacionades amb la Justícia penal internacional

  2. Organitzacions No Governamentals amb programes de Justícia Penal Internacional, Drets Humans i Dret Internacional Humanitari

  3. Organismes estatals jurisdiccionals i governamentals relacionals amb la investigació i enjudiciament de crims internacionals

Direcció:
Santiago J. Castellà Surribas
Coordinació acadèmica:
Kenneth Gallant
Claudio Marcelo Lamela
Docents:
Antoni Pigrau Sole
Santiago J. Castellà Surribas
Erika Torregrossa Acuña
Esteban Peralta Losilla
Daniel Mekonnen Mekonnen
Dignite Bwiza
Luis Ojeda Ruiz
Laura Vericat Figarola
Luz Elena Mira Olano
Meritxell Regue Blasi
Svetlana Paramonova
Kopp Pierre
Kenneth Gallant
Fabricio Guariglia
Blas Jesus Imbroda Ortiz
Jaume Antich Soler
Alejandro Kiss
Jose Fernando Toledo Perdomo
Nuria Clarimon Mendoza
Svetlana Paramonova .
Juan Merelo-Barbera Gabriel
Silvia Soler Huete
Javier Garcia Mallol
Eulalia Pascual Lagunas
David Querol Sanchez
Durada:
60 ECTS
Impartició:
virtual
Dates:
del 03/12/2018 al 20/12/2019
Horari:
edició "on line" continuada. Stage a l'estiu del 2019 a la Haia, seu d'institucions jurídiques internacionals
Ubicació:
Plataforma virtual Moodle
Preu:
5000 €
Ajusts o beques a la matrícula:
Contacte:
Telèfon de contacte:
977-77-99-52
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Temari del curs