Màster en Direcció i Gestió d'Empreses (MBA)

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

Adreçat a:
 1. Tècnics (enginyers, advocats, periodistes, arquitectes, etc.) que assumeixen cada cop més funcions de lideratge i gestió en les seves organitzacions.
 2. Empresaris i directius que volen millorar la direcció i gestió de la seva empresa.
 3. Successors en l'empresa familiar.
 4. Emprenedors.
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Idoneïtat Entrevista
Titulació Prèvia
Codi:
MDIGEE-M7-2021-27
Títol al que dóna dret:
Màster
Objectius:
 • Aprofundir en l'autoconeixement personal per poder dirigir adientment la carrera professional.
 • Potenciar i desenvolupar l'experiència prèvia rellevant dels estudiants en els àmbits empresarial i de gestió.
 • Crear i liderar equips de treball en entorns altament dinàmics.
 • Desenvolupar la capacitat de pensament estratègic, d'innovació i d'emprenedoria.
 • Exercir de forma efectiva rols de lideratge transformacional a les organitzacions.
 • Fomentar la comprensió i proporcionar experiència sobre qüestions empresarials de caire global, incloent-hi la potencial contribució que l'empresa pot fer per resoldre aquestes qüestions.
 • Desenvolupar la capacitat per aplicar i integrar el coneixement i l'experiència adquirits tant prèviament com durant el programa en la resolució de temes d'empresa complexos en una gran varietat de contextos.
 • Adquirir un coneixement avançat sobre les organitzacions, l'entorn en el qual aquestes operen, així com la seva direcció i gestió.
 • Desenvolupar una comprensió de la gestió responsable del risc i la creació de valor sostenible sobre la base dels impactes mediambientals, socials i de governança del negoci.
 • Desenvolupar les competències de comunicació interpersonal i de treball en equip.
 • Fomentar l'aprenentatge i el desenvolupament personal al llarg de tota la vida.
Sortides professionals:

L’estudiant que cursi el Màster en Direcció i Gestió d’Empreses (MBA) de la URV sortirà preparat per dirigir i gestionar una organització i/o qualsevol de les seves àrees funcionals.

A més, el model educatiu de l’MBA, que es fonamenta en l’Aprenentatge Basat en el Projecte, cultiva l’esperit emprenedor dels nostres estudiants i fa que alguns d’aquests s’animin a posar en marxa les seves idees de negoci.

Cursos associats:
Vídeo:

Coordinació acadèmica:
Noemí Aymamí Ortíz
Docents:
Joan Ramon Alabart Córdoba
Mario Arias Oliva
Jaume Gené Albesa
Fernando Campa Planas
Jorge De Andrés Sánchez
Susana Sardà García
José Manuel Alonso Martínez
Alfred Arias Barrio
Xavier Ponce Alifonso
Àngel Urquizu Cavallé
Jordi Kohn Espinilla
Francesc Xavier Borràs Balsells
Natàlia Segura Pérez
Matilde Villarroya Martínez
Ivan Castelltort Parera
Fernando Aldecoa Llauradó
Antoni Solé Tasias
Xavier Camara Turull
Xavier Arnavat Carballido
Santiago Bartolomé Juncosa
Hans-Jörg Witt
Ramon Ollé Corbella
Antonio Alvarez García
Joan Puig Gil
Albert Pàmies Rimbau
Miriam Sanahuja Vidal
Jorge Ruiz Royo
Ignasi Cañagueral Laboria
Josep M. Capella Oliva
Lluïsa Cortada Pasola
Xavier Ferré Ferré
Pere Marc Franquet Doya
Fernando Jiménez Rodríguez
Mariano Herraiz Puchol
Oriol Sans Ballart
José María Robles Pujals
José Manuel López Martin
Alberto Tocco
Claudia Legoff Cisneros
Gerard Isern Sabadí
Noemí Ribal Vivar
Juli Tecles Montiel
Xavier Mas Fossas
Marc Ricou Fustagueras
José Aguas Poveda
Durada:
90 ECTS
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 02/09/2021 al 31/10/2023
Horari:
Dimarts i dijous de 18.00 a 22.00 hores
Ubicació:
CTTi (Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació) Av. Països Catalans, 18 43007 Tarragona
Plànol de situació:

Preu:
8235 €
Beques i facilitats de pagament:

1. Beques FURV: Aquest postgrau disposa d’una de les 36 Beques FURV d’accés als títols propis de postgrau. Tota la informació a Beques FURV

2. Possibilitat de fraccionament: 10% reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del curs + 40 % a meitat de curs

3. Bonificació: Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la "Fundación Estatal para la Formación en el Empleo" (FUNDAE). Més informació en Bonificació FUNDAE

Contacte:
Telèfon de contacte:
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores: Samantha Gascó
Telèfon: +34 977 779 963

De Dilluns a divendres: Noemí Aymamí
Telèfon: + 34 648 574 732 / E-mail: mba@fundacio.urv.cat
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat
Entitats col·laboradores:

Temari del curs

Inscripció