Màster en Coaching del Desenvolupament Personal i Vulnerabilitat Psicosocial

Fitxa Tècnica

Introducció:

El coaching és un entrenament que té com a finalitat desenvolupar el potencial latent de les persones, de forma metòdica estructurada i eficaç, una nova forma d’orientació que vol potenciar les possibilitats de les persones en tots els seus àmbits de vida: relacions personals, familiars, laborals...

El coaching ha demostrat la seva validesa com a eina de canvi eficaç en molts entorns, però malgrat ser una tècnica d'intervenció, fins ara no s'ha aplicat en persones vulnerables per raons psicosocials. Més específicament, amb persones que enfronten diferents adversitats, com ara retornar a la rutina després de superar una greu malaltia, reinserció després de cometre un delicte, dones víctimes de violència de gènere, etc. Aquest és l'enfocament innobador del màster: adaptar les tècniques emprades a les empreses i per als professionals més competitius perquè siguin d'ajuda en els àmbits més necessitats o desfavorits.

Per poder realitzar una intervenció adequada de coaching per a persones vulnerables o en risc d'exclusió social, cal entendre el desenvolupament personal, que és un procés pel qual els individus desenvolupen les seves habilitats, destreses i capacitats amb la finalitat d'assolir fites en el projecte de vida. No obstant això, en algunes ocasions es necessita ajuda per planificar i assolir els objectius. El coaching en el desenvolupament personal es basa en augmentar l'autoconsciència, enfocant-se en els projectes de vida, els desafiaments personals i les aspiracions; un altre objectiu és avaluar els canvis de vida, mentre es valoren les fortaleses i debilitats per millorar certes àrees de la vida. D'aquesta manera, el coaching manté una estreta relació amb la intervenció en el desenvolupament personal, tenint en compte que totes les persones tenen projectes, metes i objectius en les seves vides. De la mateixa manera que un esportista recorreria a un coach per entrenar i donar-li suport en els seus objectius esportius, un coach de desenvolupament personal hi és per donar suport, encoratjar i ensenyar tècniques expertes perquè la persona se senti còmoda i empoderada en els canvis que vol fer en la seva vida.

En definitiva, és un entrenament que té com a finalitat desenvolupar el potencial latent de les persones, de forma metòdica estructurada i eficaç. És una nova forma d’orientació que vol potenciar les possibilitats de les persones en tots els seus àmbits de vida: relacions personals, familiars i laborals.

El programa està dissenyat sota les recomanacions de la Federació Internacional de Coaching (ICF). El programa es basa en estrictes supòsits comprovats científicament i estrictes principis ètics i incorpora en el procés educatiu sessions de coaching individual i grupal per a tots els estudiants com a procés de formació i creixement personal.

 

 

Adreçat a:

Formar professionals d’àmbits com la Psicologia o la Psicopedagia en tècniques de coaching, ja contrastades en l’àmbit empresarial, i ara dirigides i adaptades a l’entorn assistencial (social, educatiu i sanitari principalment), capaços de:

 • Intervenir en les fites de desenvolupament humà al llarg del cicle vital per promoure el benestar personal i el creixement personal.
 • Conèixer en profunditat les etapes del desenvolupament personal al llarg del cicle vital
  Entendre el desenvolupament personal al llarg del cicle vital.
 • Entendre les bases i fonaments sobre els quals se sosté el coaching.
 • Conèixer i aprofundir els diferents tipus de coaching i l’aplicació en els àmbits específics del màster.
 • Dissenyar plans de canvi que potenciïn el talent.
 • Definir i formular objectius i metes, així com el procés per aconseguir-los.
 • Dissenyar plans de coaching personalitzats.
 • Dominar estratègies que permetin transformar les dificultats en oportunitats.
 • Ús de la investigació científica amb finalitats aplicades a l’entorn.
Codi:
MCOPSIEP-M1-2022-1
Títol al que dóna dret:
Màster
Objectius:

Formar professionals d’àmbits com la Psicologia o la Psicopedagia en tècniques de coaching, ja contrastades en l’àmbit empresarial, i ara dirigides i adaptades a l’entorn assistencial (social, educatiu i sanitari principalment), capaços de:

 1. Intervenir en les fites de desenvolupament humà al llarg del cicle vital per promoure el benestar personal i el creixement personal.
 2. Conèixer en profunditat les etapes del desenvolupament personal al llarg del cicle vital
 3. Entendre el desenvolupament personal al llarg del cicle vital.
 4. Entendre les bases i fonaments sobre els quals se sosté el coaching.
 5. Conèixer i aprofundir els diferents tipus de coaching i l’aplicació en els àmbits específics del màster.
 6. Dissenyar plans de canvi que potenciïn el talent. 
 7. Definir i formular objectius i metes, així com el procés per aconseguir-los. 
 8. Dissenyar plans de coaching personalitzats.
 9. Dominar estratègies que permetin transformar les dificultats en oportunitats. 
 10. Ús de la investigació científica amb finalitats aplicades a l’entorn. 
Competències professionals:
En finalitzar el màster, l'estudiant assolirà les següents competències específiques, establertes per la International Coach Federation (ICF)

1. Demostrar pràctica ètica: entendre i aplicar constantment l'ètica i els estàndards del coaching.
2. Reproduir una mentalitat de coaching: desenvolupar i mantenir una mentalitat oberta, curiosa, flexible i centrada en cada client.
3. Establir i mantenir acords: col·laborar amb cada client i amb les parts interessades per crear acords clars sobre la relació, el procés, els plans i les metes del coaching. Establir acords per al compromís del coaching general i per a cada sessió.
4. Crear confiança i seguretat: col·laborar amb cada client per crear un ambient que li doni suport i seguretat i que li permeti compartir lliurement. Mantenir una relació de respecte i confiança mutus.
5. Mantenir presència: ser plenament conscient i estar present amb cada client, emprant un estil obert, flexible, ben fonamentat i segur.
6. Escoltar activament: centrar-se en el que cada client està dient i no està dient per comprendre plenament el que comunica en el context dels sistemes de cada client i per donar suport a la autoexpressió de cadascú.
7. Provocar consciència: facilitar l'enteniment i l'aprenentatge de cada client utilitzant eines i tècniques com preguntes, silenci, metàfores o analogies.
8. Facilitar el creixement de cada client: col·laborar amb cada client per transformar aprenentatge i enteniment en acció.
Sortides professionals:

 • Consultoria de coach i desenvolupament personal.

 • Coach en intervenció comunitària, en atenció a problemàtiques de violència de gènere, joventut, família, parelles, menors.

 • Coach en intervenció psicoeducativa.

 • Coach del desenvolupament humà en institucions educatives.

 • Direcció/coordinació d'equips de treball enfocats a població vulnerable.

 • Professional en serveis sociojurídics. Coach per la reinserció social.

 • Coach personal en residències de gent gran

 • Coach per la jubilació.

 • Coach de relacions socials.

 • Coach en l’àmbit dels Recursos Humans a les organitzacions: conciliació de la feina i la vida, millora professional, gestió del temps, mediació i gestió de conflictes.

 • Responsables de Recursos Humans

 • Psicòlegs clínics i sanitaris

 • Professionals de l’educació social i treball social

 • Professionals de la psicopedagogia

 • Orientadors i orientadores educatius

 • Professionals de la infermeria

 • Entrenadors d'esports de base

Direcció:
Jorge Manuel Dueñas Rada
Docents:
Joan Boada I Grau
Sergi Navarro González
Ester González Rivas
Mercè Moreno Moreno
Elena Castarlenas Solé
Jorge Manuel Dueñas Rada
Carola Morató Dalmau
Maria Boada Cuerva
Beatriz Sora Miana
Sílvia Duran Bonavila
Juan José Álvarez Vicente
Meritxell Obiols Soler
Ainara Blanco Gómez
David Gotor Zbinden
Durada:
60 ECTS
Impartició:
online
Idiomes en que s'imparteix:
Anglès, Castellà, Català
Dates:
del 10/02/2022 al 30/07/2023
Horari:

  Les sessions presencials s'impartiran dimarts i dimecres de 18 a 21 h.

Ubicació:
Pendent de concretar.
Preu:
3330 €
Beques i facilitats de pagament:


 • Beques FURV: Aquest postgrau disposa d’una de les 36 Beques FURV d’accés als títols propis de postgrau. Tota la informació a Beques FURV .


 • Posibilitat de fraccionament: 10% reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del curs + 40 % a meitat de curs.

 • Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64

Temari del curs

Inscripció