Diploma de Postgrau en Educació Psicomotriu i Desenvolupament Psicològic

Fitxa Tècnica

Adreçat a:

Llicenciats en Psicologia, Pedagogia, INEF i Psicopedagogia. Diplomats en Mestre, Logopèdia, Infermeria, Educació Social. Fisioteràpia i Medicina, prèvia autorització. Els estudiants que cursin el darrer curs de llicenciatura o grau, i que finalitzin aquesta abans de la finalització del Diploma de Postgrau, el poden cursar, prèvia entrevista amb les directores del curs.

Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Idoneïtat Entrevista
Titulació Prèvia
Codi:
EPPDPEP-I4-2020-12
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Objectius:

Adquirir els coneixements teòrics, les actituds personals i les competències pràctiques que habilitin l'estudiant per a la intervenció com a psicomotricista en l'àmbit preventiu i educatiu, en contextos de diversitat i inclusió, i des d'una perspectiva del cicle vital.

Competències professionals:
• Aprendre a aprendre
• Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
• Treballar autònomament amb iniciativa
• Treballar de forma col·laborat iva
• Resoldre problemes de forma efectiva
• Comprometre’s amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
• Creativitat: Desenvolupar idees i projectes originals
• Flexibilitat. Disponibilitat per a l’adaptació en ambients canviants
• Transferibilitat. Aplicar coneixements i habilitats en entorns nous i en contextos multidisciplinaris
• Autoestima professional. Comprendre el valor del propi coneixement i del seu impacte a la societat/comunitat
• Promoure una actitud orientada a la motivació per la qualitat
Sortides professionals:

Aquesta formació et prepara per a treballar a:


- Hospitals infantils, psiquiàtrics, geriàtrics,...
- Centres d’Estimulació Primerenca
- Col·legis d’Educació Especial
- Centres Cívics
- Centres educatius, clínics i d’atenció sanitària
- Serveis socials

Itinerari formatiu:

Aquest diploma de postgrau forma part de l'itinerari formatiu del 


Màster Internacional en Educació i Teràpia Psicomotriu

Informació addicional:
Notícies:

NOTA IMPORTANT

El  Diploma de Postgrau en Educació Psicomotriu i Desenvolupament Psicològic és un programa presencial . És a dir, que les sessions presencials tenen al seu torn una continuïtat i seguiment en format online.

Aquesta edició 2020 -2022, degut a les circumstàncies excepcionals ocasionades per la COVID-19, la formació presencial es realitzarà dins d’un marc de flexibilitat:  • Si la situació de nova normalitat es manté, les sessions presencials s’impartiran a la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia, amb les mesures de seguretat i distanciament social indicades pels òrgans responsables, i segons calendari establert per la direcció del postgrau.  • En cas d’haver de tornar a períodes de confinament, les sessions presencials de seminari programades es realitzaran igualment de forma telemàtica, amb videoconferència, mitjançant les eines que ens ofereix el Campus Virtual Moodle. I s’adaptaran les pràctiques i la formació personal a modalitat no presencial o amb adaptació del calendari.


D'aquesta manera, garantim el desenvolupament del programa, mantenint la qualitat i prestigi que fan que possible engegar la 9a. edició del Màster Internacional en Educació i Teràpia Psicomotriu, al que pertany aquest postgrau.

Atentament


Equip de Direcció
Màster Internacional en Educació i Teràpia Psicomotriu

Direcció:
Cori Camps Llauradó
Coordinació acadèmica:
Fabiana Sánchez Feutrie
Célia Camps Pérez
Docents:
Cori Camps Llauradó
Marta Rabadán Martínez
Xavier González Ortiz
Carmen Mateu Zaforas
Nicolàs Barnés Méndez
Joaquim Serrabona Màs
Misericòrdia Olesti Calvet
Eva Maria Guerrero Alvarez
Miguel Llorca Llinares
Juan Luis Mila Demarchi
Felip Ramon Caudet Piñana
Jordi Palací Gonzàlez
Rosa Paixà Matas
Fabiana Sánchez Feutrie
Xavi Forcadell Drago
Tomás Álvaro Naranjo
Célia Camps Pérez
Mireia Batet Valldosera
Durada:
30 ECTS
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 22/01/2021 al 15/10/2021
Especificació durada:
300 h
Horari:

Divendres de 18 a 21 h. 3 dissabtes (1 al mes, dates a concretar, tallers tècniques corporals, 9 a 14 h. 9 dissabtes (1 al mes, dates a concretar, formació personal, 9 a 14 i de 16 a 20 h. Pràctiques a concretar segons centres .

Ubicació:

Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (Campus Sescelades- Tarragona)

Preu:
1900 €
Beques i facilitats de pagament:

Beques FURV: Aquest postgrau disposa d’una de les 36 Beques FURV d’accés als títols propis de postgrau. Tota la informació a Beques FURV.


Possibilitat de fraccionament: 10% reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del curs + 40 % a meitat de curs. 


Bonificació: Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs