Diploma de Postgrau en Mediació

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

EL CFP DE LA FURV ÉS UN CENTRE DE FORMACIÓ DE MEDIADORS AUTORITZAT PEL MINISTERI DE JUSTÍCIA


Aquest programa està homologat pel Centre de Mediació de Dret Privat de la Generalitat de Catalunya.


 

Introducció:

D'acord amb la normativa vigent sobre mediació en l'àmbit del dret, per tal que una persona pugui inscriure's en els registres del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i/o Dret de Família ha de tenir una formació específica en mediació.


Aquest curs pertany a la formació que corresponent a la part general, així com l'específica del dret privat i el dret de família, establert pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

Aquesta formació s'adquireix fent determinats cursos, homologats pel Centre, amb una durada mínima de 230 hores, i que han de ser impartits per centres docents universitaris o bé pels col·legis professionals o altres corporacions de dret públic

Adreçat a:

Diplomats, llicenciats i graduats, així com professionals dels àmbits empresarials, de l'Administració Pública, social, de la salut, centres educatius i gestió de recursos humans.

Codi:
EMEDA-M5-2018-6
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Objectius:

Formar professionals des d'un punt de vista teòric-pràctic i d'aprenentatge d'habilitats per aquelles persones que vulguin exercir la professió de mediador o que part de la seva tasca professional estigui dirigida a la gestió d'equips humans o el tractament de conflictes en qualsevol àmbit.

Sortides professionals:

Aquesta formació t'habilita com a:  • Gestors/es de conflictes i mediadors/s en els àmbits civil, familiar, mercantil, hipotecari, educatiu i comunitari, tant en l’àmbit públic com en el privat.

  • Analista i consultor en gestió i resolució de conflictes.

  • Dissenyador de sistemes i processos per a la gestió de conflictes. 


A més a més, complementa la formació i desenvolupament de competències professionals en l'àmbit de la comunicació i de la gestió de persones.

Itinerari formatiu:

Aquest Diploma de Postgrau està dissenyat per a poder cursar els seus mòduls com a cursos d'extensió universitària, obtenint en finalitzar-los, un certificat d'aprofitament:


Direcció:
Sergio Nasarre Aznar
Emma López Solé
Docents:
Ingrid Queralt Montserrat
Sergio Nasarre Aznar
María Font Mas
Àngela Pujol Garrigós
Elena Cobler Martínez
Héctor Simón Moreno
Ana Bozalongo Antoñanzas
Natàlia Ferré Giró
Emma López Solé
Maria Carme Boqué Torremorell
Eduard Fermín Partido
Blanca Deusdad Ayala
Artur Roman Soler
Marta Méndez Pichot
Maria Del Mar Puga Arcos
Lola Borràs Badia
Enric Vives Campdepadrós
Anna Planas Olivella
Yerba Segura Suárez
Isabel Borràs Molina
Bibiana Villa Nolla
Silvina Martins
Lila Messibah
Maite Ariste Castaño
Mònica Buscarons Gelabertó
Xavier Pastor Pérez
Elsa Pedrola Jandula
Marta Ponce Mas
Adrián Prada Sevilla
David Garreta Muniello
Anna M. Martín Satué
Durada:
30 ECTS
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 22/09/2018 al 31/12/2019
Especificació durada:
380 hores
Horari:
Dissabtes de 9 a 14 h. Les classes presencials finalitzen el mes de junio de 2019, aproximadamente
Ubicació:
Centre de Formació Permanent de la Fundació URV. Reus
Plànol de situació:

http://www.fundacio.urv.cat/centre_de_formacio/cfp/com_arribar/

Preu:
2400 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Entitats col·laboradores:
AHC

Temari del curs