Diploma de Postgrau Interuniversitari en Gestió d'Empreses Vitivinícoles

Fitxa Tècnica

Coorganitza:

Universitat de Vic (UVic) i la Wine Business School (WBS)

Introducció:

El postgrau  arriba ja a la seva sisena edició, amb la voluntat d’apropar els estudiants al sector del vi amb una metodologia de resolució de casos pràctics.

Aquesta metodologia permet conèixer als alumnes totes les àrees de negoci de l'empresa: des de la gestió, fins al màrqueting, la comercialització i la producció del vi.

S’ha renovat la participació d’experts en la indústria i la comercialització del món del vi. Així, part del postgrau es reserva un espai important a la cadena de valor del producte vitivinícola.

Amb professionals experts del sector, s’incorporen casos pràctics concrets, s’analitza el procés continuat del producte en l'empresa i les necessitats en què s’ha de pensar per a col·locar de manera efectiva el producte en el mercat. Durant el postgrau s'incorporaran les eines i els canals digitals per la venda de vi, i per a les propostes enoturístiques.

El programa està pensat per a emprenedors que vulguin conèixer i introduir-se en la indústria del vi; universitaris amb projecció per formar part d’equips directius dins del sector; i professionals que vulguin actualitzar els seus coneixements i accentuar els seus dots com a directius.

A més de l'anàlisi de tots els departaments i agents que actuen dins d'una empresa del sector del vi, el Postgrau de Gestió d'Empreses Vitivinícoles permet als estudiants aprofundir en el coneixement del seu producte, posant especial èmfasi en les necessitats de venda i comercialització i, sobretot, avaluant els nous escenaris que la crisi de la Covid-19 ens ha deixat.

El curs es desenvoluparà en els espais de la Wine Business School, amb sales preparades per a compartir una formació professionalitzadora amb espais de més de 90m2, fet que ens permet acomplir amb totes les mesures de seguretat per a la formació presencial.

Amb un programa de tastos i sistemes d'anàlisi sensorial de productes de referència internacional, amb l'objectiu de conèixer-los i construir un criteri propi.

Les classes del programa es realitzaran a la seu de la Wine Business School, a Vilafranca del Penedès. Aquesta ubicació geogràfica, a la comarca de referència del sector a Catalunya, facilitarà la visita a diversos productors i empreses, amb l'objectiu d'ampliar, contrastar i analitzar els continguts del curs.

Adreçat a:

- Titulats universitaris i professionals amb experiència en el sector vitivinícola que vulguin aprofundir els seus coneixements i potenciar les seves habilitats directives.
- Titulats universitaris i professionals amb potencial per accedir a posicions directives a curt termini.
- Persones emprenedores que volen preparar-se per incorporar-se professionalment al sector vitivinícola.

Codi:
EGEVIEA-M4-2021-6
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Objectius:

Professionalitzar el sector vitivinícola, oferint una formació eminentment pràctica i centrada en la millora de la gestió empresarial: internacionalització, recerca de nous mercats i innovació, tot això des d'una doble vessant: la gestió i la viticultura.

Competències professionals:
o Liderar una empresa o departament vinculada al sector vitivinícola.
o Gestionar un equip de persones al seu càrrec i tenir capacitat per treballar en equip.
o Tenir iniciativa individual, capacitat analítica i esperit crític
o Capacitat per avaluar i resoldre problemes
o Demostrar capacitat de presa de decisions
o Conèixer les tècniques i tendències en gestió de la empresa.
o Conèixer el funcionament de les diferents àrees de gestió des d'una perspectiva transversal.
o Capacitat per comprendre els aspectes tècnics vitícoles fonamentals.
o Capacitat per comprendre els processos enològics bàsics que intervenen en la elaboració de vins.
o Aprofundir en el coneixement de l'anàlisi sensorial aplicat al tast de vins.
o Conèixer les principals regions vitivinícoles del mon, així com l'impacte i la influència de la vitivinicultura des de la vessant històrica, gastronòmica i de la salut.
Sortides professionals:

Direcció i gestió d’empreses del sector vitivinícoles, tant elaboradores, distribuïdores com comercialitzadores
Departaments financers, comercials, màrqueting, persones i operacions d’ d’Empreses del sector vitivinícoles, tant elaboradores, distribuïdores com comercialitzadores.

Itinerari formatiu:

Aquest programa està organitzat de forma modular, això significa que pots cursar els cursos Gestió, Màrqueting i Organització per a Empreses Vitivinícoles


 i Tècniques de Producció Vitivinícoles de forma independent. Un cop superats els dos cursos, és possible convalidar els crèdits per a obtir el Diploma de Postgrau.

Direcció:
Olga Busto Busto
Xavier Fumanal Cuadrat
Coordinació acadèmica:
Pedro Cabanillas Amboades
Docents:
Joan Miquel Canals Bosch
Fernando Zamora Marin
M. Assumpta Mateos Fernández
Nicolas André Louis Rozes
Albert Mas Barón
Pedro Cabanillas Amboades
Christophe Marquet
Antonio Giuliodori
Judith Gran Serrano
Xavier Fumanal Cuadrat
Jordi Rojas Donada
Antoni Viladomat Vers
Montserrat Mestres Solé
Josep Albertí Pradera
Xavier Ybargüengoitia Millet
Enric Bartra Sebastian
Sergi Colet Villar
Manuel Colmenero Larriba
Lluís Tolosa Planet
Anna Vicens Rubiola
Alicia Estrada Alonso
Durada:
30 ECTS
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 29/10/2021 al 31/10/2022
Especificació durada:
Les classes lectives s'imparteixen fins el mes de juny.
Horari:
Divendres de 16 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 14 h.
Les classe presencials finalitzen a finals de juny de 2022.
Ubicació:
Seu de la Wine Business School Vilafranca del Penedès C. Amàlia Soler, 29. 08720-Vilafranca del Penedès.
Preu:
2930 €
Beques i facilitats de pagament:

  • Beques FURV: Aquest postgrau disposa d’una de les 36 Beques FURV d’accés als títols propis de postgrau. Tota la informació a Beques FURV .

  • Posibilitat de fraccionament: 10% reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del curs + 40 % a meitat de curs.

  • Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64

Temari del curs

Inscripció