Diploma de Postgrau en Gestió, Control i Fiscalització Jurídica i Econòmica dels Ens Locals

Fitxa Tècnica

Adreçat a:

Els destinataris d'aquest diploma de postgrau, amb coneixements suficients en matèria de gestió, control i fiscalització jurídica i econòmica locals, són:

 • Secretaris-interventors, interventors i tresorers d'administració local
 • Tècnics d'administració local de primer i segon cicle universitaris.
 • Directius locals i altre personal de gestió.
 • Professionals que en l'exercici privat es relacionen amb els ens locals.

Codi:
EFIJUDA-A1-2021-4
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Objectius:

 • Conèixer els elements necessaris per a la modernització administrativa i gerencial de l'administració local, en general, i de la gestió, el control i la fiscalització jurídiques i econòmiques, en particular.
 • Fer front a les tasques i responsabilitats de direcció, comandament i/o gestió relacionades amb el dia a dia del règim jurídic econòmic, financer i tributari dels ens locals.
 • Analitzar el nou entorn de l'administració pública i les seves diferents formes organitzatives, en relació a l¿àmbit jurídic econòmic.
 • Garantir l'acompliment de la legalitat en matèria pressupostària, de control i fiscalització, de dipòsit i de recaptació econòmiques locals.

Direcció:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Docents:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Àngel Urquizu Cavallé
Joan Pagès Galtès
Rosa M González López
Montserrat Peretó Garcia
Francesc Cid Grau
Josep Mateu Bea
Albert Vallverdú Andreu
José Fernando Chicano Jávega
Tomas Carbonell Vila
Ramon Auset Martí
Pere Espaulella Afan De Rivera
Jose Maria Chavarria Tenesa
Baldomero Rovira López
Durada:
30 ECTS
Impartició:
online
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 02/12/2021 al 15/10/2022
Especificació durada:
300 h (sessions de setembre a juny)
Horari:
Dimarts i dijous de 16 a 20 h.
Ubicació:
Aules de la Diputació de Tarragona: Passeig Boca de la Mina, Reus
Preu:
2250 €
Beques i facilitats de pagament:

 • Beques FURV: Aquest postgrau disposa d’una de les 36 Beques FURV d’accés als títols propis de postgrau. Tota la informació a Beques FURV .

 • Posibilitat de fraccionament: 10% reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del curs + 40 % a meitat de curs.

 • Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64

Temari del curs

Inscripció