Diploma de Postgrau en Dolor Miofascial

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Adreçat a:

Fisioterapeutes

Codi:
EDPOMIOS-M11-2020-15
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Objectius:

Conèixer i entendre la Síndrome de dolor miofascial dins de les Ciències del Dolor i dels seus mecanismes d'actuació.

Competències professionals:
  • Explicar els canvis fisiològics, estructurals, funcionals i de conducta que es poden produir com a conseqüència de l'aplicació de la fisioteràpia. Identificar els aspectes generals de la patologia relacionada amb la fisioteràpia del sistema múscul esquelètic amb els seus tractaments mèdics, quirúrgics, fisioterapèutics i ortopèdics.
  • Definir les bases teòriques de la fisioteràpia com a ciència i professió. Enumerar els models d'actuació en fisioteràpia. Explicar les bases teòriques de les valoracions, test i comprovacions funcionals: coneixement de les seves modalitats i tècniques així com de l'avaluació científica de la utilitat i efectivitat. Aplicar el diagnòstic de fisioteràpia.
  • Utilitzar la metodologia de la investigació aplicada a la fisioteràpia.
  • Aplicar els procediments fisioterapèutics generals: cinesiteràpia, massoteràpia, electroteràpia, magnetoteràpia, ergoteràpia, hidroteràpia, balneoteràpia, climatoterapia, talassoteràpia, termoteràpia, crioteràpia, vibroteràpia, fototeràpia, pressoteràpia i els derivats d'altres agents físics. Identificar els procediments fisioterapèutics basats en mètodes i tècniques específics d'actuacions fisioterapèutiques que s'apliquen en les diferents patologies de tots els aparells i sistemes, i en totes les especialitats de medicina i cirurgia, així com en la promoció i conservació de la salut i en la prevenció de la malaltia. Utilitzar els mètodes en els processos neurològics, de l'aparell locomotor (teràpies manuals, teràpies manipulatives articulars, osteopatia i Quiropràxia), de l'aparell respiratori, del sistema cardiocirculatori, en les alteracions de l'estàtica i la dinàmica, en els mètodes específics ortopèdics afins al camp de competència de la fisioteràpia.
  • Analitzar les condicions ètiques, legals i professionals que conformen la pràctica de la fisioteràpia.
Sortides professionals:

-Hospitals de la xarxa hospitalària d'utilització pública (XHUP)
-Centres d'atenció de salut primària
-Centres o serveis sòcio-sanitaris i atenció domiciliària.
-Residències per a gent gran
-Residències assistides
-Centres per a persones amb discapacitats físiques o psíquiques
-Consultoris privats
-Centres o clíniques de rehabilitació, entitats i centres esportius
-Federacions esportives
-Mútues d'accidents laborals

Itinerari formatiu:

Algunes assignatures (móduls) d’aquest programa es poden cursar de forma independent, com a cursos de formació contínua, sense necessitat de matricular-te a tot el Postgrau:
     -Síndrome de dolor miofascial. Tractament conservador i invasiu dels punts gallet miofascials
     -Maneig pràctic del pacient amb dolor crònic

Notícies:

Nota important


La propera edició del Diploma de Postgrau en Dolor Miofascial s'impartirà com habitualment, doncs la capacitat de les aules teòriques que habitualment fem servir compleixen amb la normativa URV per acollir els alumnes habituals del diploma. La pràctica es farà amb fins a un màxim de 20 estudiants.
En el cas d'emergència sanitària que requereixi confinar a la població o que impliqui restriccions de mobilitat durant el curs, es continuarà fent la teoria virtualment  i s’ajornarien les sessions presencials.

Direcció:
Isabel Salvat Salvat
Coordinació acadèmica:
Sonia Monterde Pérez
Cristina Adillón Camón
Docents:
Joan D. Fernandez Ballart
Orlando Mayoral Del Moral
Isabel Salvat Salvat
Manel Santafé Martínez
Rafael Torres Cueco
Montserrat Jové Sans
Óscar Sánchez Méndez
Cristina Adillón Camón
Daniel Torres Martín
Carlos Giménez Donoso
Durada:
30 ECTS
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 01/09/2020 al 07/09/2021
Horari:

Dijous i divendres de 9 a 21 h i dissabtes de 9 a 19 h

17,18 i 19 de setembre

8,9 i 10 d'octubre

29,30 i 31 d'octubre

12,13 i 14 de novembre

14,15 i 16 de gener de 2021

28,29 i 30 de gener

25, 26 i 27 de febrer

18 de setembre

Ubicació:

Hospital Sant Joan de Reus: Av. del Dr. Josep Laporte, 1 43204 Reus (Tarragona)

Facultat de Medicina Sant Llorenç, 2 43202 Reus (Tarragona)

Plànol de situació:

Preu:
1950 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
977779966
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs