Diploma de Postgrau en Tecnologies de l'Aprenentatge i del Coneixement

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Introducció:

     Les tecnologies tenen una gran presència als nostres dies, i formen part, cada vegada més, de la nostra vida de forma natural. En aquest sentit, integrar les Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC) a l'ensenyament és indispensable. Incorporar les TAC fomentarà una sèrie d'habilitats i aptituds en els alumnes, com ara la resolució de conflictes i una major flexibilitat i adaptació a les diferents situacions.

Adreçat a:

Qualsevol persona graduada en qualsevol àrea de coneixement que estigui interessada en innovar mitjançant les TAC en el procés d’ensenyament i aprenentatge.

Codi:
DPTACEP-A1-2021-2
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Objectius:

Donar respostes creatives, originals i fonamentades a les necessitats que es plantegen en la societat actual, tenint en compte que vivim en un ambient on les Tecnologies de l’Aprenentatge i del Coneixement (TAC) han de ser els referents del procés de formació i d’ensenyament i aprenentatge.

Competències professionals:
Aquest postgrau et donarà les següents habilitats:

- Utilitzar de manera avançada les TAC
- Gestionar la informació i el coneixement
- Aprendre a aprendre
- Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació
- Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
- Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida
- Conèixer i aplicar les TAC i els mitjans audiovisuals per contribuir al coneixement dels aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural
Informació addicional:
Vídeo:

Direcció:
Josep Holgado García
Docents:
Mercè Gisbert Cervera
Josep Holgado García
Manuel Zarza González
Aïda Ralda Baiges
Nil Barrera Manjón
Durada:
30 ECTS
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 15/11/2021 al 30/11/2022
Especificació durada:
Hores Presencials: 45 h - Hores No Presencials: 245 h
Horari:
La docència presencial es farà durant 9 dissabtes a la franja horària de 10.00 a 14.00 h.
Ubicació:
Campus de les Terres de l'Ebre
Plànol de situació:

Preu:
1970 €
Beques i facilitats de pagament:

1. Beques FURV: Aquest postgrau disposa d’una de les 36 Beques FURV d’accés als títols propis de postgrau. Tota la informació a Beques FURV

2. Possibilitat de fraccionament: 10% reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del curs + 40 % a meitat de curs

3. Bonificació: Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la "Fundación Estatal para la Formación en el Empleo" (FUNDAE). Més informació en Bonificació FUNDAE

Contacte:
Telèfon de contacte:
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores: Samantha Gascó
Telèfon: 977 779 963
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs