Diploma de Postgrau en Psicologia Jurídica i Forense

Fitxa Tècnica

Programa presencial amb possibilitat de seguir-lo virtualment per streaming.
Adreçat a:
Graduats i llicenciats universitaris en Psicologia, Psiquiatria, Medicina. Estudiants de postgrau i professionals de l'àmbit jurídic.
Criteris de selecció:
Carta de Motivació
Currículum Vitae
Codi:
DPSICJFP-A1-2022-2
Títol al que dóna dret:
Diploma de postgrau
Objectius:
 1. Exposar i clarificar conceptes relacionats amb la Psicologia Jurídica i Forense, i els sistemes normatius vigents com a marc d'intervenció del psicòleg:
  • Diferenciar els diferents àmbits i possibilitats d'intervenció del psicòleg.
  • Identificar la normativa, i quins són els procediments i les temporitzacions que enquadren la intervenció forense.
  • Categoritzar els sistemes on s'enquadra la feina del psicòleg, les funcions i limitacions.
 2. Analitzar el funcionament i les eines actualitzades d'avaluació i d'intervenció psicosocial necessàries per a la pràctica del psicòleg en les diferents vessants professionals de l'àmbit jurídic:
  • Seleccionar eines d'avaluació psicològica preexistents, què mesuren, quines són les seves limitacions.
  • Dissenyar un procés d'avaluació psicològica adequat al context i amb criteris cientificitat.
 3. Comunicar conclusions a públics especialitzats de forma clara:
  • Preparar un informe pericial.
  • Ratificar davant el Tribunal els resultats, conclusions i recomanacions.
 4. Assolir habilitats d'autoaprenentatge que els permeti continuar estudiant de manera autònoma entenent els conceptes tractats al curs.
 5. Fomentar un espai d'intercanvi i coneixement entre les disciplines jurídiques, psicològiques i socials relacionades amb la pràctica psicològica forense.
Competències professionals:

Oferir una formació especialitzada a la província de Tarragona sobre Psicologia Jurídica i Forense dirigida a professionals i a estudiants que busquen l’excel·lència dins d’aquest àmbit: • Conèixer els factors que configuren el comportament humà i les relacions interpersonals dins el sistema de justícia.

 • Conèixer el marc jurídic on s'enquadren les demandes i les possibilitats de resposta professional.

 • Conèixer eines d’avaluació psicològica en els àmbits propis de la psicologia jurídica i forense, interpretació de resultats, elaboració de diagnòstics, emissió i ratificació dels informes corresponents.

Sortides professionals:

Vinculada a la titulació de Psicòleg el curs especialitza per treballar en: • Administració de justícia (dins Equips Tècnics, Centres Penitenciaris, etc.)

 • Valoració i seguiment de mesures judicials establertes.

 • Peritatges psicològics en els àmbits: civil, de família, penal, laboral, etc. dins de l'àmbit públic i /o privat per encàrrec d’una de les parts d’un litigi, o a demanda del jutge.

 • Assessorament tècnic al pacient/família en diferents problemàtiques on n’hi hagi la sospita d’un delicte

 • Disseny i aplicació de programes d’intervenció psicosocial, en l’àmbit públic.

 • Assessorament en processos de separació, divorci, etc.

Direcció:
Mª Del Pilar Bonasa Jiménez
Docents:
Jordi Tous Pallarés
Mercè Cartié Julià
Josep Ramon Juarez Lopez
Judit López Novella
Mª Del Pilar Bonasa Jiménez
Josep Maria Pujol Masip
Dolors Vazquez Perez
Carles Ferrer Ferre
Emilio Carrasco Gonzalez
Òscar Busquets Obré
Carme Pitarch Placa
José Manuel Muñoz Vicente
Andreu López Carrillo
Pedro Fernández Sánchez
Raquel Cortés López
Olga Gelonch Rosinach
Miquel Àngel Marchal Cortés
Noelia Rodríguez Espartal
Eric Garcia López
Andrea Riera Campillo
Manuel Vázquez Rubio
Maria Moreno Fernández
Juan Manuel Vico Moreno
Pablo Santamaría Fernández
Pablo Garcés Ballesteros
Rosa Maria Aragonès De La Cruz
Milagros Del Campo Cámara
Lara Güell Rovira
Beatriz Durán Ruiz
Marta Vizcaíno Rakosnik
Jesús Alberto Vélez Valle
Maria Montserrat Pallejà Mercadé
Joan Rull Camps
Durada:
30 ECTS
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 21/10/2022 al 15/10/2023
Especificació durada:
12 mesos
Horari:
Divendres de 16.30 a 20.30 h i dissabtes de 9.30 a 13:30 h
Ubicació:

Centre de Formació Permanent de la Fundació URV
Av. de l'Onze de Setembre, 112 - Reus

Plànol de situació:

Preu:
2225 €
Beques i facilitats de pagament:

 • Beques FURV: Aquest programa disposa d’una de les 27 Beques de la Fundació URV d’accés als títols propis de postgrau. Tota la informació a Beques FURV.

 • Possibilitat de fraccionament: 10% per la reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del programa + 40% a meitat del programa.

 • Bonificació: Aquest programa compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:

Temari del curs