Diploma de Postgrau en Polítiques d'Habitatge

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
 • Professionals, tècnics/ques i responsables de l'Administració Pública, del Tercer Sector, i/o d'empreses privades que treballen en el camp de l'habitatge i tenen la necessitat d'ampliar o actualitzar els seus coneixements.
 • Persones que tenen un grau, llicenciatura o diplomatura universitària en el camp de l'arquitectura, l'urbanisme, la geografia, la sociologia, l'economia, el treball social, el dret, la ciència política o en qualsevol altra disciplina que estiguin interessats/des en desenvolupar la seva carrera professional en l'àmbit de les polítiques d'habitatge.
Codi:
DPPHADA-A1-2021-2
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Objectius:
 • Conèixer la transversalitat i la complexitat de les polítiques d'habitatge i les seves implicacions pel que fa al seu disseny, planificació, implementació i avaluació a les seves diferents escales.
 • Analitzar els elements i les eines clau de les polítiques d'habitatge multinivell<
 • Dissenyar-les, aplicar-les i avaluar-les de manera optimitzada tant en l'àmbit públic com en el privat de l'habitatge
 • Seleccionar les polítiques d'habitatge més adients per a cada situació i necessitat
 • Adoptar solucions per a cada patologia de l'habitatge amb caràcter interdisciplinar
 • Reconèixer les particularitats de l'habitatge social
 • Valorar el sistema d'ajuts públics a l'habitatge i al sensellarisme
 • Justificar els aspectes tècnics de la rehabilitació i la millora urbanes relacionades amb el dret a la ciutat
 • Definir les tasques que desenvolupa l'Administració, la recerca universitària especialitzada, les empreses públiques d'habitatge, els professionals de la construcció i immobiliaris i el tercer sector en matèria d'habitatge
Informació addicional:
Vídeo:

Direcció:
Sergio Nasarre Aznar
Josep Casas Miralles
Jordi Bosch Meda
Coordinació acadèmica:
Nuria Lambea Llop
Durada:
30 ECTS
Impartició:
online
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 15/11/2021 al 24/07/2022
Calendari del curs:
Horari:
Curs Virtual formació en Streaming Campus Moodle URV
Ubicació:
Campus virtual de la URV
Preu:
2525 €
Ajusts o beques a la matrícula:
Beques i facilitats de pagament:

 1. Beques FURV: Aquest postgrau disposa d’una de les 36 Beques FURV d’accés als títols propis de postgrau. Tota la informació a Beques FURV

 2. Possibilitat de fraccionament: 10% reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del curs + 40 % a meitat de curs

 3. Bonificació: Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la "Fundación Estatal para la Formación en el Empleo" (FUNDAE). Més informació en Bonificació FUNDAE

Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 65
Formulari d'inscripció:

Temari del curs

Inscripció