Diploma de Postgrau en Indústria Cosmètica i Dermofarmàcia

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
  • Llicenciats i/o Grau de Químiques, Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Nutrició, Medicina i Farmàcia.
  • Professionals del sector cosmètic o farmacèutic que vulguin aprofundir en alguna de les matèries que es desenvoluparan en el postgrau.
  • Estudiants d'últim curs de Grau amb disponibilitat de temps (es comprovarà compatibilitat horària) i que finalitzin els seus estudis de Grau abans de la data fi del diploma.
Codi:
DPICODEQ-A1-2021-1
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Objectius:
  • Aplicar la normativa i Reglament (CE) Núm. 1223/2009 de Productes Cosmètics. Funcions de Regulació.
  • Desenvolupar fórmules galèniques. Funcions d'I+D.
  • Avaluar la Seguretat d'un cosmètic (DIP). Funcions de Regulació.
  • Actuar d'acord les Bones Pràctiques de Fabricació de cosmètics. Norma ISO 22716. Funcions de control de qualitat.
  • Definir els principals processos Industrials per a la fabricació de cosmètics. Escalat industrial (laboratori/planta pilot/planta industrial). Funcions de Producció.
  • Identificar la fisiologia, sensibilització i possibles al·lèrgies de la pell. Funcions tècniques.
Sortides professionals:

1. Tècnics/Tècniques o responsables del Departament de Producció.
2. Tècnics/Tècniques o responsables de Departament de Qualitat.
3. Tècnics/Tècniques o responsables de Departament d'I+D.
4. Tècnics/Tècniques o responsables de Departament de Regulació.

Direcció:
Yolanda Cesteros Fernández
Coordinació acadèmica:
Docents:
Cristina Grau Salvat
Manuel Jesus Soriano Gil
Carme Fitó Regué
Gemma Roca Puigpinos
Santiago Rey Aguilar
María Luisa Güerri Santos
Josep Ollé Queraltó
Israel Domínguez Cabellos
Beatriz Artalejo Ortega
Fuensanta Lorenzo Morote
Joaquim Jover Alsina
Alex Corella Frasnedo
Durada:
30 ECTS
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 04/10/2021 al 14/10/2022
Especificació durada:
Hores Presencials: 423 h
Horari:
De dilluns a dijous de 16 a 19 hores o de 17 a 20 hores
Ubicació:
Facultat de Química (Campus Sescelades)
Plànol de situació:

Preu:
1970 €
Beques i facilitats de pagament:

1. Beques FURV: Aquest postgrau disposa d’una de les 36 Beques FURV d’accés als títols propis de postgrau. Tota la informació a Beques FURV

2. Possibilitat de fraccionament: 10% reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del curs + 40 % a meitat de curs

3. Bonificació: Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la "Fundación Estatal para la Formación en el Empleo" (FUNDAE). Més informació en Bonificació FUNDAE

Contacte:
Telèfon de contacte:
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores: Samantha 977 77 99 63
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs