Diploma de Postgrau en Assessorament Laboral i Pràctica Jurídica

Fitxa Tècnica

Introducció:

La normativa laboral i les relacions laborals al món empresarial estan en constant canvi. Cada any apareixen noves i transcendents normes i sentències que afecten la seva regulació i que fan necessària una acurada formació dels professionals que intervenen en el sector legal i dels recursos humans.

L'increment de la conflictivitat en les relacions laborals, la creixent complexitat dels assumptes jurídics fan necessària una especialitzada formació jurídica i experiència pràctica processal per tal d'assessorar i defensar adequadament als clients.

La titulació oferirà a l'estudiant aprofundir en els coneixements teòrics del Dret Processal Laboral, però aportant, a l'hora, una experiència pràctica centrada en casos reals i la simulació de judicis que li servirà per poder actuar amb solvència i mestria en els Jutjats Socials i davant la Inspecció de Treball, gràcies a les aportacions que faran els docents procedents de diferents estaments (magistrats, jutges, inspectors de treball, catedràtics i professionals de reconegut prestigi).

Adreçat a:
 • Titulats en Dret.
 • Titulats Relacions Laborals i Ocupació.
 • Titulats en doble Grau de Dret i Relacions Laborals i Ocupació.
 • Professionals en actiu que vulguin ampliar i actualitzar els seus coneixements i perfeccionar les seves habilitats en dret laboral, negociació de conflictes i pràctica jurídica.
 • Estudiants de Dret, Relacions Laboral i Ocupació en l'últim any de carrera.
Codi:
DPALPJDA-M2-2022-4
Títol al que dóna dret:
Diploma de postgrau
Objectius:

Formar professionals en els coneixements específics de les relacions laboral i del dret laboral i processal.

El postgrau ofereix una formació pràctica basada en casos reals que permeten els estudiants identificar, gestionar i resoldre conflictes en l'àmbit laboral d'empresa, i dominar l'assessorament en l'àmbit empresarial i dels despatxos professionals.

Competències professionals:

 • Assessorar a l'àmbit laboral.

 • Elaborar estratègies i dissenyar plans de contractació empresarial.

 • Adquirir habilitats de negociació de les condicions de treball.

 • Dissenyar polítiques de reestructuració de plantilles.

 • Conèixer estratègies d'extinció del contracte de treball.

 • Adquirir habilitats de negociació i resolució de conflictes.

 • Elaborar estratègies de defensa legal de l'empresa i dels treballadors.

 • Identificar problemes jurídics empresarials en situacions concretes i elaborar estratègies de solució.

 • Distingir i emprar correctament les fonts del dret.

 • Dominar argumentació i pràctica jurídica als Jutjats i Tribunals.

 • Elaborar informes, dictàmens i altres documents jurídics.

 • Dominar el procediment processal de l'àmbit laboral i adquirir experiència pràctica.


Sortides professionals:

En finalitzar aquesta formació, l'estudiant podrà ocupar-se com: • Professional lliure (Graduat Social o Advocat laboralista).

 • Graduat/da Social o Advocat/da laboralista en empresa privada / Administració.

 • Assessoria laboral en departaments de RR.HH.

 • Assessoria laboral en l'àmbit de l'Administració.

 • Assessoria laboral en l'àmbit d'associacions, organitzacions sense ànim de lucre i sindicats.

 • Formador/a laboral.

Itinerari formatiu:

Aquest programa està organitzat de forma modular, això significa que pots realitzar-ne algunes parts en forma de curs independent i obtenir un curs d'extensió universitària:


Direcció:
Esther Guerrero Vizuete
Coordinació acadèmica:
Jordi Muria López
Docents:
Miquel A. Purcalla Bonilla
José Antonio Ferrando Morellón
Jordi Muria López
Ignasi Beltran Ruíz
Javier López Noriega
Luis Miguel López Fabra
Fina Méndez Higuero
Carlos Hugo Preciado Domenech
Francisco Javier Martínez Cano
Mireya García Fernández
Mar Serna Calvo
Durada:
30 ECTS (280 h)
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 06/10/2022 al 15/10/2023
Especificació durada:
280 (classes lectives d'octubre a juny)
Horari:
Dijous de 17 a 21 h i divendres de 16 a 20 h.
Ubicació:
AULA 420
Facultat de Ciències Jurídiques
Av. Catalunya, 35 - Tarragona
Plànol de situació:

Preu:
2300 €
Beques i facilitats de pagament:

 • Beques FURV: Aquest programa disposa d’una de les 27 Beques de la Fundació URV d’accés als títols propis de postgrau. Tota la informació a Beques FURV.


  • Possibilitat de fraccionament: 10% per la reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del programa + 40% a meitat del programa.


  • Bonificació: Aquest programa compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:

Temari del curs