Sommelier Professional

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Professionals de l'hostaleria i de la comercialització de vins
Aficionats al món del vi que volen aprofundir en la matèria
Professionals dels cellers
Codi:
CSOPEA-A6-2020-12
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:
- Planificar establiments, àrees o departaments de servei i/o comercialització de begudes,vins i licors.
- Organitzar els processos d'aprovisionament i compra.
- Gestionar la correcta conservació dels vins i begudes.
- Elaborar i dissenyar cartes de begudes, vins i licors, tant nacionals com internacionals, relacionant-les amb ofertes gastronòmiques.
- Realitzar el servei de begudes vins i licors, assessorant als clients.
Informació addicional:
Direcció:
Joan Miquel Canals Bosch
Coordinació acadèmica:
M. Assumpta Mateos Fernández
Docents:
Montserrat Nadal Roquet-Jalmar
M. Assumpta Mateos Fernández
Jaume Salvat Salvat
Pedro Cabanillas Amboades
Fritz Michael Wohr
Francesc Lladó Vernet
David Seijas Vila
Jordi Martínez Llordella
Durada:
300 h
Impartició:
presencial
Dates:
del 27/03/2020 al 30/11/2021
Calendari del curs:
Horari:
Dilluns de 9 a 12 h i de 13.30 a 16.30 h.
Les classes presencials seran de gener a juny de 2020 i de gener a juny de 2021.
Ubicació:
Facultat d'Enologia. Campus Sescelades. Tarragona
Preu:
3350 €
Ajusts o beques a la matrícula:
Contacte:
Formulari d'inscripció:

Temari del curs