Correcció i Assessorament Lingüístic Especialitzat en Espanyol

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Persones interessades en la correcció i l'assessorament lingüístic o que tenen la llengua com a principal eina de treball (traductors, periodistes o professionals de l'àmbit de la comunicació) i que desitgen aprofundir en el desenvolupament d'aquestes tasques en relació amb textos especialitzats.
Codi:
COASELG-I3-2021-4
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:
Conèixer les especificitats dels processos de correcció i revisió de traduccions, textos científics i tècnics, i textos literaris, com també les fonts i els recursos de suport per dur a terme aquestes tasques amb eficàcia.
Coordinació acadèmica:
José Antonio Moreno Villanueva
Docents:
José Antonio Moreno Villanueva
Javier Polinario Montesinos
Jaume Josep Llambrich Brull
Ana Mata Buil
Pilar Comín Sebastián
Ricardo De Pablo Bercial
Amelia Padilla Roig
María José García Domínguez
Judith Cortés Villaroya
Manuel Gonzalo Claros Díaz
Durada:
9 ECTS
Impartició:
online
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 19/04/2021 al 20/06/2021
Horari:
MOODLE (Campus virtual)
Ubicació:
Campus virtual de la URV
Preu:
415 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores:
Samantha - 977 77 99 63
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs