Curs General de Mediació i Gestió de Conflictes

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

El programa educatiu ha estat homologat pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i consta al registre de centres del Ministerio de Justícia com a centre que imparteix formació en mediació.


Per poder registrar-se com a mediador en els registres oficials de la Generalitat de Catalunya cal haver superat aquesta formació i la de dret privat i/o familiar: D'acord amb la normativa vigent sobre mediació en l'àmbit del dret, per tal que una persona pugui inscriure's en els registres del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i/o Dret de Família ha de tenir una formació específica en mediació.
Aquest curs pertany a la formació que corresponent a la part específica del dret privat establert pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.
Aquesta formació s'adquireix fent determinats cursos, homologats pel Centre, amb una durada mínima de 230 hores, i que han de ser impartits per centres docents universitaris o bé pels col·legis professionals o altres corporacions de dret públic.

Adreçat a:
Professionals, diplomats i llicenciats interessats en desenvolupar les habilitats necessàries per a exercir la funció de mediador, o que part de la seva tasca professional estigui dirigida a la gestió d'equips humans o el tractament de conflictes en qualsevol àmbit.
Codi:
CMECODA-I5-2021-8
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:
Formar professionals des d'un punt de vista teòric-pràctic i d'aprenentatge d'habilitats per aquelles persones que vulguin exercir la professió de mediador o que part de la seva tasca professional estigui dirigida a la gestió d'equips humans o el tractament de conflictes en qualsevol àmbit.
Aquest curs ofereix la formació corresponent a la part general requerida per acreditar-se com a mediador al registre de mediadors de la Generalitat de Catalunya.
Sortides professionals:

* - Mediador familiar.


  - Mediador en serveis de mediació comunitaris administracions locals.


  - Mediador escolar centres escolars.


  - Mediador a l'administració de justícia restaurativa


  - Mediador en despatxos d'advocats o empreses.


  - Formador en l'àmbit de la mediació.


  - Investigador en l'àmbit de la conflictologia 


 


* Aquesta formació forma part de l'itinerari homologat pel Departametn de Dret Privat de la Generalitat de Catalunya: s'ha de completar amb formació en mediació en dret privat i/o familiar.
Itinerari formatiu:

Aquest programa està organitzat de forma modular, això significa que pots realitzar-ne algunes parts en forma de curs independent o de Diploma de Postgrau en Mediació i Resolució de Conflictes:

Mediació en l'Àmbit del Dret Privat


Mediació en l'Àmbit Familiar


 

Vídeo:

Coordinació acadèmica:
Emma López Solé
Gemma Caballé Fabra
Docents:
Ingrid Queralt Montserrat
Àngela Pujol Garrigós
Elena Cobler Martínez
Héctor Simón Moreno
Natàlia Ferré Giró
Emma López Solé
Maria Carme Boqué Torremorell
Artur Roman Soler
Maria Del Mar Puga Arcos
Jaime Droguett Figueroa
Bibiana Villa Nolla
Xavier Pastor Pérez
David Garreta Muniello
Durada:
12 ECTS
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 02/10/2021 al 26/02/2022
Especificació durada:
140 hores
Horari:
Dissabtes de 10 a 14 h i de 15 a 18 h.
Ubicació:
Centre de Formació Permanent de la Fundació URV. Reus
Preu:
1115 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:
Aquesta formació s'adquireix fent determinats cursos, homologats pel Centre, amb una durada mínima de 230 hores, i que han de ser impartits per centres docents universitaris o bé pels col·legis professionals o altres corporacions de dret públic.

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs