Introducció a la interpretació d'electrocardiogrames

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Professionals d'infermeria, metges i psiquiàtres.
Criteris de selecció:
Associat CISTE
Codi:
CIIES-A1-2023-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:
Proporcionar coneixements necessaris per millorar la interpretació de les alteracions electrocardiogrames més comuns. Permetre una adequada diferenciació entre un electrocardiograma normal, anormal i patològic. Conèixer les implicacions clíniques de les alteracions electrocardiogràfiques més comuns
Coordinació acadèmica:
Elsa Gil Mateu
Docents:
Elsa Gil Mateu
Durada:
10 h
Impartició:
presencial
Dates:
del 23/01/2023 al 25/01/2023
Horari:
16:00h a 20:00h
Ubicació:
Centre d'Innovació en Simulació Terres de l'Ebre. Av. Remolins 13-15. Tortosa
Preu:
65 €
Contacte:
Laia Grau - laia.grauc@urv.cat

Temari del curs