Introducció a la Correcció i l'Assessorament Lingüístic

Fitxa Tècnica

Adreçat a:

Persones que volen tenir una primera aproximació a l'àmbit de la correcció i l'assessorament lingüístic en espanyol o que tenen la llengua com a principal eina de treball (traductors, periodistes, professionals de l'àmbit de la comunicació...) i desitgen actualitzar els seus coneixements lingüístics.

Codi:
CICAL-I2-2023-3
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:

Proporcionar una aproximació a les tasques de correcció i assessorament lingüístic, als recursos de consulta més habituals entre els professionals d'aquests àmbits i als principals problemes relacionats amb la norma i l'ús de l'espanyol actual.

Itinerari formatiu:
Coordinació acadèmica:
José Antonio Moreno Villanueva
Docents:
José Antonio Moreno Villanueva
Amelia Padilla Roig
María José García Domínguez
Durada:
6 ECTS (60 h)
Impartició:
virtual
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 16/10/2023 al 17/12/2023
Especificació durada:
60 h
Horari:

MOODLE (Campus virtual)

Ubicació:

Campus virtual de la URV

Preu:
390 €
Beques i facilitats de pagament:

Bonificació: Aquest programa compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:

977 779 964 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h)

Temari del curs