The Challenge

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Mànagers, executius i emprenedors
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Codi:
CENREPTE-I1-2022-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:
Preparar les persones per crear i liderar equips d¿alt rendiment
Itinerari formatiu:
Coordinació acadèmica:
Joan Ramon Alabart Córdoba
Noemí Aymamí Ortíz
Docents:
Joan Ramon Alabart Córdoba
Pilar Segura García
Alberto Tocco
Jesús Loma-Ossorio Blanch
Noelia Vazquez Coronel
Durada:
5 ECTS
Impartició:
online
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 10/01/2022 al 07/10/2022
Horari:
Classes virtuals/presencials: dilluns de 19.00 a 21.00
Classes virtuals/presencials un cop al mes:
divendres de 17.00 a 21.00 i dissabtes de 9.30 a 13.30
Ubicació:
< Campus virtual de la URV
Preu:
1165 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores: Samantha Gascó
Telèfon: +34 977 779 963

Joan Ramon Alabart Córdoba
Telèfon: +34 666 265 802 / E-mail: liderazgo@fundacio.urv.cat

Temari del curs