Prevenció i Control de les Infeccions en Atenció Domiciliària: COVID-19

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Cuidadors informals, personal de neteja de domicilis, etc.
Codi:
CCOVIDADS-A3-2021-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:
  1. Comprendre els trets bàsics de la COVID-19.
  2. Identificar els riscos de contagi a fi d'evitar la propagació del coronavirus i altres virus respiratoris.
  3. Saber i aplicar les recomanacions bàsiques d'autoprotecció per persones que estan en contacte amb població possiblement infectada per COVID-19.
  4. Conèixer les mesures d'aïllament domiciliàries en cas d'atendre a una persona amb COVID-19.
  5. Conèixer i implementar el sistema de neteja i desinfecció més adient en domicilis per prevenir l'adquisició de malalties infeccioses.
Coordinació acadèmica:
Antoni Castro Salomó
Docents:
Ana Felisa López Azcona
Simona Iftimie
Durada:
4 h
Impartició:
online
Dates:
del 10/05/2021 al 17/05/2021
Horari:
La formació és totalment autònoma, és a dir, cada participant es pot connectar en el moment què vulgui per a realitzar-la. No hi ha cap sessió de videoconfèrencia programada, es tracta de llegir la teoria i interactuar amb el material de la plataforma.
Ubicació:
100% virtual
Preu:
0 €
Contacte:

Temari del curs