Correcció i Edició a l'Entorn Digital

Fitxa Tècnica

Adreçat a:

Persones interessades en la correcció i l'assessorament lingüístic o que tenen la llengua com a principal eina de treball (traductors, periodistes o professionals de l'àmbit de la comunicació) i que desitgen aprofundir en el coneixement dels recursos, les eines i els suports digitals.

Codi:
CCEEDIL-I2-2024-3
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:

Familiaritzar-se amb els recursos i les eines tecnològiques necessàries per dur a terme la tasca de correcció amb eficàcia, tot incidint en els suports associats a l¿entorn digital (edició digital i autoedició, llibres electrònics, pàgines web, blogs, etc.).

Itinerari formatiu:
Coordinació acadèmica:
José Antonio Moreno Villanueva
Docents:
José Antonio Moreno Villanueva
Javier Polinario Montesinos
Jaume Josep Llambrich Brull
Ricardo De Pablo Bercial
Durada:
6 ECTS (60 h)
Impartició:
virtual
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 06/05/2024 al 30/06/2024
Especificació durada:
60 h
Horari:

MOODLE (Campus virtual)

Ubicació:

Campus virtual de la URV

Preu:
390 €
Beques i facilitats de pagament:

Bonificació: Aquest programa compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:

977 779 964 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h)

Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs