Correcció i Edició a l'Entorn Digital

  • Curs obert
  • Curs online
  • En llista d'espera

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Persones interessades en la correcció i l'assessorament lingüístic o que tenen la llengua com a principal eina de treball (traductors, periodistes o professionals de l'àmbit de la comunicació) i que desitgen aprofundir en el coneixement dels recursos, les eines i els suports digitals.
Codi:
CCEEDIL-I1-2022-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:
Familiaritzar-se amb els recursos i les eines tecnològiques necessàries per dur a terme la tasca de correcció amb eficàcia, tot incidint en els suports associats a l¿entorn digital (edició digital i autoedició, llibres electrònics, pàgines web, blogs, etc.).
Coordinació acadèmica:
José Antonio Moreno Villanueva
Docents:
José Antonio Moreno Villanueva
Javier Polinario Montesinos
Jaume Josep Llambrich Brull
Ricardo De Pablo Bercial
Durada:
6 ECTS
Impartició:
online
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 16/05/2022 al 26/06/2022
Especificació durada:
Hores No Presencials: 60 h
Horari:
MOODLE (Campus virtual)
Ubicació:
Campus virtual de la URV
Preu:
390 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores:
Samantha - 977 77 99 63
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs

Inscripció