Curs Avançat de Correcció Ortotipogràfica i d'Estil

Fitxa Tècnica

Adreçat a:

Persones interessades en la correcció i l'assessorament lingüístic en espanyol o que tenen la llengua com a principal eina de treball (traductors, periodistes, professionals de l'àmbit de la comunicació...) i desitgen millorar la qualitat lingüística de la seva feina tot aprofundint els seus coneixements en relació amb la norma i l'ús de l'espanyol actual.

Codi:
CACOEL-I2-2023-3
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:

Proporcionar els elements i les tècniques necessàries per dur a terme amb eficàcia la pràctica de la correcció ortotipogràfica, gramatical i d'estil, d'acord amb la normativa vigent i els usos de l'espanyol actual.

Itinerari formatiu:
Coordinació acadèmica:
José Antonio Moreno Villanueva
Docents:
José Antonio Moreno Villanueva
Pilar Comín Sebastián
Nieves Cumbreras Pérez
Durada:
7,5 ECTS (75 h)
Impartició:
virtual
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 18/12/2023 al 25/02/2024
Especificació durada:
75 h
Horari:

MOODLE (Campus virtual)

Ubicació:

Campus virtual de la URV

Preu:
485 €
Beques i facilitats de pagament:

Bonificació: Aquest programa compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64

Temari del curs