Bases per a l'ensenyament-aprenentatge d'ELE

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Mòdul I: Bases per a l'ensenyament-aprenentatge d'ELE
ECTS:
8
Durada:
80 h.
Contingut:
  • Adquisició de segones llengües i llengües estrangeres (2 ECTS)
  • Metodologia de l'ensenyament de llengües: espanyol com a llengua estrangera (2 ECTS)
  • Anàlisi i producció de materials d'ELE (2 ECTS)
  • Documents de referència per a l'ensenyament-aprenentatge d'ELE (2 ECTS)

Inscripció