Autolideratge

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
AUTOLIDERATGE
ECTS:
7,5
Durada:
77 h.
Contingut:
Introducció al lideratge: autolideratge, lideratge d'equips i lideratge organitzacional.

Autoconeixement.
  1. Talents, fortaleses, limitacions i debilitats (metodologia CliftonStrengths®).
  2. Orientacions de carrera professional.
  3. Valors personals i propòsit de vida.


Planificació de la carrera professional: visió, rols, objectius (a curt i mig termini) i accions concretes.

Efectivitat personal.
  1. Integritat.
  2. Com crear hàbits efectius.