Auditoria i gestió del talent

 • Curs tancat
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Mòdul 10. Auditoria i gestió del talent
ECTS:
6
Durada:
48 h.
Contingut:
(6 ECTS - 24 hores presencials / 24 hores no presencials)

Gestió del talent i de la diversitat
 • Planificació estratègica de les persones a l'organització.
 • Eines per a planificar carreres professionals.
 • Retenció del talent.
 • Desvinculació.
 • Les regulacions de plantilles.
 • Exercici de desenvolupament del talent.


Auditoria de la gestió de recursos humans
 • Models d'auditoria.
 • Eines d'avaluació.
 • Taller d'auditoria amb el model ASH.