Atracció, selecció i incorporació de talent

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Mòdul 3. Atracció, selecció i incorporació de talent
ECTS:
6
Durada:
48 h.
Contingut:

(6 ECTS - 32 hores presencials / 16 hores no presencials)

  • Elaboració de perfils de llocs de treball.
  • Estratègies i mètodes de captació.
  • Tècniques de selecció de personal.
  • L'ús de la web 2.0 als processos de selecció.
  • L'entrevista per competències.
  • Test psicològics aplicats a la selecció.

Inscripció