Atenció a les persones amb risc de suïcidi. Codi risc suïcidi (CRS)

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Atenció a les persones amb risc de suïcidi. Codi risc suïcidi (CRS)
Durada:
5 h.
Contingut:
Bloc 1:
o Presentació
o Introducció a la conducta suïcida
o Implementació a Catalunya del Codi risc suïcidi (CRS)
Objectius
o Concepte de CRS
Fases
Criteris bàsics de cribratge, detecció i valoració inicial CRS
Avaluació nivell de risc
Criteris d'actuació dels diferents nivells assistencials
Registre codi risc suïcidi
o Habilitats d'entrevista en l'exploració de la persona amb conducta suïcida
o Prevenció i actuacions en altres àmbits comunitaris
o Atenció als supervivents
o Consideracions ètiques i legal
Bloc 2:
o Entrenament escala MINI
o Caos clínics