Aprofundiment en la metodologia de la simulació per a instructors de reanimació cardiopulmonar

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Aprofundiment en la metodologia de la simulació per a instructors de reanimació cardiopulmonar
Durada:
5 h.
Contingut:
1. Creació d'una experiència d'aprenentatge amb simulació.
2. Metodologia pel desenvolupament d'una experiència d'aprenentatge amb simulació
3. Desenvolupament d'un cas de simulació