Aprofundiment en la metodologia de la simulació per a instructors de reanimació cardiopulmonar

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Instructores de RCP de la Gerència d'ICS Terres de l'Ebre
Criteris de selecció:
Associat CISTE
Codi:
CAMSIRCS-A1-2023-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:
Tenir un maneig dels fonaments teòrics de la simulació
Identificar les diferents fases d'una experiència d'aprenentatge utilitzant la simulació
Posar en pràctica l'eina estandarditzada per dissenyar la formació i facilitar la seva execució
Coordinació acadèmica:
Sílvia Reverté Villarroya
Elsa Pla Canalda
Docents:
Elsa Pla Canalda
Durada:
5 h
Impartició:
presencial
Dates:
del 13/02/2023 al 13/02/2023
Horari:
9.00h a 14,00h
Ubicació:
Centre d¿Innovació en Simulació Terres de l¿Ebre. Avg Remolins 13-.15 TORTOSA
Preu:
40 €
Contacte:
José Maria Esteban - josemaria.esteban@fundacio.urv.cat

Temari del curs