Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

La professió d'agent de la propietat immobiliària és fonamental en la prestació de serveis de mediació, assessorament i gestió en transaccions immobiliàries. Atesa la complexitat de la professió i la seva rellevància a l'hora de millorar l’accés a l’habitatge de les persones, el Curs, que està homologat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i compta amb l’expertesa i els coneixements a nivell internacional i interdisciplinar dels investigadors i de les investigadores de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, seu de la Càtedra UNESCO pel Dret de l’habitatge, planteja un enfocament multidisciplinari que ofereix una formació integral a l'alumne i futur professional amb totes les eines per desenvolupar amb èxit les seves funcions d'intermediació. https://housing.urv.cat/portada/docencia/curs-agent-immobiliari/

Adreçat a:
A professionals del sector immobiliari i persones interessades en accedir a la professió d'Agent Immobiliari.
Codi:
CAIGPE-A8-2022-9
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:
El curs permet acreditar un nivell formatiu per part dels qui exerceixen l'activitat immobiliària i complir els nous requisits per tenir accés a la professió d'Agent Immobiliari segon la llei 18/2007, del Decret de l'Habitatge i el Decret 12/2010, de 2 de febrer.
Vídeo:

Coordinació acadèmica:
Héctor Simón Moreno
Docents:
M.Estela Rivas Nieto
Sergio Nasarre Aznar
Ana Giménez Costa
María Font Mas
Francesc Garriga Colom
Héctor Simón Moreno
Emma López Solé
Pedro Soler Dorda
Pere Masdeu Cañellas
Cristina González Rojo
Paloma Murcia Casado
Xavier Roig Zabaleta
José Antonio Mas Flores
Cristina Budí Vilaltella
Núria Lambea Llop
Xavier Climent Sánchez
Carmen Gómez Buendía
Gemma Caballé Fabra
Convidat Moodle Acreditacions Externes
Sara Blanco García
Rosa Maria Garcia Teruel
Andrés Labella Iglesias
Angeles Postils Lanfranco
Jose Luis Polo Francisco
Durada:
200 h
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 24/10/2022 al 20/03/2023
Horari:
Curs semipresencial amb 72 hores de connexions síncrones els dilluns i els dimecres de 18 a 20 h. Les 128 hores restants són de formació a distància.
Ubicació:
Campus virtual de la URV
Preu:
665 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Temari del curs