Actualització en trastorns en processament sensorial (Snoezelen)

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Professionals d'infermeria i TCAI
Criteris de selecció:
Associat CISTE
Codi:
CATSS-A1-2023-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:
  • Introducció a la pràctica Snoezelen en l’entorn sanitari
  • Identificar dificultats en el processament sensorial que poden impactar en el dia a dia
  • dels professionals sanitaris dins del marc hospitalari.
  • Assolir estratègies d’intervenció per pal·liar aquestes dificultats en el processament sensorial
Coordinació acadèmica:
Sílvia Reverté Villarroya
Àngels Andrés Sebastià
Docents:
Sílvia Reverté Villarroya
Celia Robles Hernández
Ana Maria Ródenas Rollón
Àngels Andrés Sebastià
Durada:
6 h
Impartició:
presencial
Dates:
del 24/01/2023 al 31/01/2023
Horari:
Dia 24/01/2023 de 9:00h a 13:00h (CISTE) Dia 31/01/2023 de 09:00h a 11:00h(FPM)
Ubicació:
Centre d'Innovació en Simulació Terres de l'Ebre
Avda de Remolins, 13-15; 43500-Tortosa (TGN)
Preu:
20 €
Contacte:
Laia Grau - laia.grauc@urv.cat

Temari del curs