Actualització en Autoimmunitat i Malaltia Tromboembòlica Venosa

Fitxa Tècnica

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA
Coorganitza:

                      

Cal destacar:

curs acreditat pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) amb 20 hores i 3,5 crèdits.

Adreçat a:
Metges Especialistes
Codi:
CTROMVEN-A1-2020-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:
  • Actualitzar coneixements en relació a patologia d'etiologia autoimmune i trombòtica
  • Fomentar la discussió d'aspectes teòric-pràctics innovadors de la pràctica clínica
  • Unificar criteris d'actuació en pràctica clínica
Coordinació acadèmica:
Maria Teresa Auguet Quintillá
Miguel López Dupla
David Riesco Acevedo
María Reyes Aguinaco Culebras
José Antonio Porras Ledantes
Docents:
Albert Martinez Vea
Francesc Marimon Cortés
Noemí Aluja Llort
Natalia Rodríguez Espinosa
Sandra Parra Pérez
María Reyes Aguinaco Culebras
Joan Pellejà Carnasa
Eduard Solé Forteza
José Antonio Porras Ledantes
Rolando Omar Vallansot
Benjamín Solsona Dellá
Durada:
23 h
Impartició:
online
Dates:
del 11/11/2020 al 09/12/2020
Ubicació:
ONLINE(MOODLE)
Preu:
0 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779966

Temari del curs