Acreditació per a Dirigir Instal.lacions de Raigs X amb fins de Diagnòstic Mèdic

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Aquest curs dóna dret a un Certificat d’Acreditació
Cal destacar:

El curs s'impartirà per webinar directe i pràctiques presencials

Adreçat a:
Professionals de l'àmbit veterinari i sanitari, llicenciats en veterinària, medicina i cirurgia que desitgin obtenir l'acreditació per dirigir instal.lacions de raigs X amb fins de diagnòstic mèdic.
Codi:
CDIRXS-A4-2020-9
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:
Amb la superació del curs es pretén millorar i incrementar els coneixements en matèria de protecció radiològica de l'alumne, cobrint especialment els aspectes de protecció radiològica dels treballadors exposats i dels membres del públic, sense oblidar els aspectes fonamentals de protecció radiològica al pacient.

L'alumne cobrirà l'objectiu d'estar degudament acreditat per dirigir els aparells de raigs X amb fins diagnòstics, de conformitat amb el que estableixen els articles 22 i 23 del Reial Decret 1085/2009, de 3 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament sobre instal·lació i utilització d'aparells de raigs X amb fins de diagnòstic mèdic.
Direcció:
Juan José Morant Echevarne
Docents:
Juan José Morant Echevarne
Durada:
26 h
Impartició:
semipresencial
Dates:
del 06/11/2020 al 14/11/2020
Horari:
6 de novembre de 16h - 21h.
7 i 8 de novembre de 9h - 14h
13 de novembre de 16h - 21h.
14 de novembre (6h) horari de matí o tarda segons el grup (examen inclòs)
Ubicació:
Universitat de Lleida
Preu:
430 €
Contacte:
Més informació:
El primer dia del curs s'haurà d'entregar fotocòpia compulsada del títol universitari.
Aquest curs dona dret a un Certificat d'Acreditació

Temari del curs