Acció Humanitària: Ajuda i Emergència

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
ACCIÓ HUMANITÀRIA: AJUDA I EMERGÈNCIA
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
Introducció a l'acció humanitària (durada en hores)
 1. Presentació de la unitat temàtica
  • Conceptes clau i context
  • Breu història de l'Ajuda Humanitària
  • Sectors d'intervenció i principals actors
  • Enfocament VARD (Vinculació entre Ajuda d'emergència, Rehabilitació i Desenvolupament)
 2. Els principis de la carta humanitària
 3. Resposta a emergències humanitàries (1)
  • Introducció a les prioritats
  • Avaluació de necessitats
 4. Resposta a emergències humanitàries (2)
  • Principals problemàtiques de salut i possibles problemàtiques en PVD.
  • Components transversals
  • Investigació d'alerta i resposta en el sector sanitari
  • Estudi de cas de resposta a emergències humanitàries

Introducció a la logística humanitària
 1. Objectius i principis de la logística humanitària
 2. Logística en el cicle de projecte
 3. Equips logístics
 4. Gestió de la seguretat
 5. Gestió de la cadena de subministrament
 6. Intervencions logístiques de resposta a crisis humanitàries
 7. Estudi de cas de logística humanitària d'emergència

Aproximació al dret internacional humanitari
 1. Conceptes clau
 2. Objectius del Dret Internacional Humanitari
 3. Marc jurídic i legal de l'Ajuda Humanitària
 4. Accés humanitari

Gestió de la Seguretat
 1. Anàlisi de context
 2. Marc de gestió de la seguretat en l'Ajuda Humanitària
 3. Plans de seguretat
 4. Estudi de cas de gestió de seguretat

Simulació d'un Camp de Recepció de Refugiats (taller)
 1. Activitat pràctica de simulació d'un camp de recepció de refugiats Online

Itinerari i experiència professional en l'acció humanitària (taula rodona)
 1. Taula rodona i debat virtual amb docents experts en diferents camps de l'Ajuda Humanitària

Treball final de curs