Xinès intermedi 1 (HSK3)

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Xinès intermedi 1
Durada:
90 h.
Contingut:

Unitat 1

 • Expressar la teva pròpia opinió
 • Donar exemple
 • La oració amb ba
 • Unitat 2

 • Comparar
 • Presentar i mostrar agraïment per un regal
 • Contestar amb una pregunta
 • Preocupar-se per algo
 • Unitat 3

 • Descriure objectes
 • Emfatitzar una afirmació
 • Expressar modèstia
 • Unitat 4

 • Indicar un canvi
 • Fer un resum
 • Unitat 5

 • Donar ànims
 • Preguntar sobre algo
 • Unitat 6

 • Conèixer algú
 • Endevinar
 • Donar una resposta imprecisa
 • Donar una explicació
 • Unitat 7

 • Expressar una possibilitat
 • Expressar preocupació
 • Treure un tema de conversa
 • Unitat 8

 • Fer comentaris addicionals
 • Insistir en un punt
 • Explicar una història
 • Unitat 9

 • Reprotxar i qüestionar
 • Rebutjar
 • Unitat 10

 • Tipus de complements
 • Usos fexibles dels pronoms interrogatius
 • Oració passiva