Xinès intermedi 1 (HSK3)

Fitxa Tècnica

Codi:
CXI1L-A1-2017-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Persones interessades en la llengua i cultura xinesa, treballadors en empreses amb relacions internacionals amb Xina o persones amb un interès especial en viatjar o treballar a la Xina.
Objectius:

L'objectiu general del curs consisteix en:

 • Consolidar el coneixement de la gramàtica bàsica dels cursos anteriors i ampliar el coneixement de la gramàtica del nivell bàsic-intermedi.
 • Ampliar el coneixement dels caràcters, el vocabulari i les expressions idiomàtiques.
 • Desenvolupar la capacitat comunicativa, tant oral com escrita, sobre diversos temes ( personals, culturals, socials, històrics, professionals, etc.) així com l'habilitat de llegir i redactar textos complexes.
 • OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Producció oral: l'alumne serà capaç d'expressar-se adequadament en xinès, transmetent impressions, propòsits, hipòtesis i probabilitats. També avançarà en l'ús de la descripció detallada d'objectes, persones, llocs i esdeveniments. Tanmateix, podrà comunicar-se amb altres persones transmetent consells, opinions, sentiment complexos d'agraïment, descontent i desacord.
 • Producció escrita: l'alumne podrà avançar en el domini de l'escriptura de caràcters xinesos per elaborar explicacions precises, parlar de temes complexos, desenvolupar descripcions, etc.
 • Comprensió oral: l'alumne serà capaç d'entendre l'idioma a una velocitat moderada incloent les explicacions en xinès del contingut de l'assignatura. Tanmateix, l'alumne podrà reproduir per escrit el contingut després d'una audició.
 • Comprensió escrita: l'alumne serà capaç de llegir i entendre els textos detallats, sent capaç d'obtenir les seves pròpies conclusions a partir de lo llegit (descripcions de temes amplis culturals, socials, històrics, etc.)
 • Dates:
  del 02/10/2017 al 30/05/2018
  Horari:
  Dilluns i dimecres de 18:00 a 19:30 h
  Ubicació:
  Campus Catalunya - URV
  Impartició:
  presencial
  Durada:
  90 h
  Preu:
  650 €
  Coordinació acadèmica:
  Zhu Rongrong
  Docents:
  Zhu Rongrong
  Contacte:
  Més informació:
  Requisits d'admissió : HSK2 o equivalent
  10% de descompte pels membres de la comunitat univarsitària!
  (Es requereix l'acreditació)

  Temari del curs