Xinès HSK 4

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Llengua i cultura xinesa ( HSK4)
Durada:
90 h.
Contingut:

 

L'objectiu general d'aquest curs és:

 

 • Consolidar el coneixement de la gramàtica bàsica dels cursos anteriors i ampliar el coneixement de la gramàtica de nivell intermedi-avançat.
 • Ampliar el coneixement dels caràcters, el vocabulari i les expressions idiomàtiques.
 • Desenvolupar la capacitat comunicativa, tant oral com escrita, sobre diversos temes (personals, culturals, socials, històrics, professional, etc.) així com la capacitat de llegir i redactar textos complexos.

 

 1. Les característiques de la llengua xinesa (la pronunciació, els caràcters i les expressions)
 2. El menjar i els protocols a la taula
 3. El transport públic
 4. Els hospitals i la medicina xinesa
 5. La telecomunicació
 6. Compres en línia
 7. La família i els seus problemes
 8. Les festes tradicionals
 9. Llegendes i contes històrics
 10. Les característiques culturals dels xinesos
 11. El matrimoni

Inscripció